Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

O Cenu Patrimonium pro futuro usiluje objev vybavení královské mincovny v Jihlavě

/
/
/
408 ZobrazeníV letošním roce probíhá již desátý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Kraj Vysočina soutěžily dva nominované počiny.
Prvním byla Celková obnova hornické kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci na Žďársku a o ocenění se ucházel také archeologický objev vybavení královské mincovny ze 13. století v Jihlavě. Druhý jmenovaný postoupil do užšího výběru pro ocenění. Do 30. září mohou lidé hlasovat on-line a zvolit si svého favorita.

Celková obnova hornické kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci

Vznik středověké hornické svatyně u obce Švařec souvisel se středověkou důlní aktivitou v okolí, kde se těžilo stříbro. Kostel postavili horníci, kteří do Švařce přišli z německých zemí kolem poloviny 13. století. První písemná zmínka je až z roku 1519 a již tehdy je stavba zasvěcena Nejsvětější Trojici.
V posledních letech se stav kaple zhoršoval, střechou protékalo a předsíň byla silně napadena dřevokazným hmyzem a nacházela se tak v již havarijním stavu. Po několika letech projektování a průzkumů bylo přistoupeno k její obnově. V roce 2021 byl zrestaurován oltář. Restaurátoři doplnili chybějící díly, které zanikly, nebo byly poškozeny vandaly a poté byl oltář pozlacen. Mimořádně kvalitní řezbářskou práci z 18. století se tak podařilo zachránit na poslední chvíli. V roce 2022 přišla na řadu celková obnova kaple. „Výsledkem obnovy je záchrana hodnotné hornické kaple a zlepšení stavu jejího okolí,“ zkonstatoval Jan Večeřa, starosta obce Koroužné, pod kterou místní část Švařec spadá.
„Kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci byla touto obnovou zachráněna a po učiněných objevech se z ní stala prvořadá památka a historický dokument svého druhu,“ dodal Jan Klimeš, vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Archeologický objev vybavení královské mincovny ze 13. století v Jihlavě

Při záchranném archeologickém výzkumu rekonstruovaného domu na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě bylo v březnu roku 2022 ve dvoře objeveno vybavení královské mincovny z konce 13. století. Jedná se o první nález takového souboru v Evropě.
V památkově chráněném domě, který patří městu, prováděla archeologický výzkum jihlavská pobočka ústavu ARCHAIA Brno pod vedením Šimona Kochana. Vybavení mincovny se našlo v zahloubené středověké odpadní jímce. Soubor tvoří razidlo opatřené trnem, olověná kovadlina ve tvaru komolého kužele s otvorem pro zasazení trnu razidla a forma na odlévání stříbrných prutů (tzv. cánů). V souboru jsou zastoupeny také dvojdílné keramické formy na odlévání razidel a podle reliéfního vyobrazení mytologického zvířete s mečem byly identifikovány jako razidla mincí (tzv. brakteátů) krále Václava II. V jižním profilu zkoumané plochy byla zachycena část středověké zahloubené pece, která mohla sloužit ke zpracování kovu v provozu mincovny.
„Jedná se o první nález takového souboru v Evropě, který je výjimečný zejména unikátní kolekcí forem na odlévání razidel a cánů, jež se v jiných souborech nevyskytují,“ konstatoval Šimon Kochan z Archaia Brno.
„Díky vstřícnosti investora, kterým je Město Jihlava, nám bylo umožněno prozkoumat objekt středověké jímky nad rámec stavby a tím bylo možné získat tak rozsáhlý soubor vybavení mincovny. Společně s městem plánujeme, že budou nálezy veřejně prezentovány v archeologické expozici ve sklepení domu na Masarykovo nám. 21 v Jihlavě, na jehož dvoře byl nález učiněn,“ dodal Kochan.

  • Facebook
  • Twitter