Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kybernetická kriminalita je specifická přesahem přes různé druhy trestné činnosti

/
/
/
670 ZobrazeníV roce 2016 se stalo o 65 případů méně, loňský nárůst tedy činí 33,51 procenta. K nárůstu trestné činnosti došlo ve všech sledovaných oblastech, násilná trestná činnost z 9 případů v roce 2016 na 21 v roce 2017, mravnostní trestná činnost z 16 na 29, majetková trestná činnost z 55 případů na 59, ostatní a zbývající trestná činnost z 16 na 28 a hospodářská trestná činnost z 98 na 122 vyšetřovaných případů.

„Problematika informační kriminality je specifická především přesahem přes různé druhy trestné činnosti. Lze říci, že nadále výrazně převažuje majetková trestná činnost, kde i většina přestupků je pouze dílčím útokem pokračující trestného činu,“ uvedl Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že tato trestná činnost vedle přesahu liniového zahrnuje i různou závažnost. U nejzávažnějších deliktů dosahují škody řádů milionů korun. Jedná se především o trestné činy podvodů při obchodování se zahraničím. V současné době je výrazná problematika využívání kryptolockeru pro páchání trestného činu vydírání. Specifika lze vysledovat také v oblasti pachatelů a poškozených, kde jsou silně zastoupeny kategorie nezletilí, mladiství a mladší dospělí.

„Na Vysočině vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 459 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 527 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 8,80 procenta. Loni se podařilo objasnit 3 342 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,22 procenta.  V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 415 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmto výsledky se Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 8 761 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 37,7 procenta,“ doplnila Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině informace o celkové trestné činnosti v regionu.

Podle policistů se na loňském snížení nápadu trestné činnosti podílelo na Vysočině i v celé České republice několik faktorů. „Patří mezi ně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti a poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestů,“ uzavřela tisková mluvčí.

  • Facebook
  • Twitter