Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Komentovaná prohlídka výstavy Sestry Válovy – Pod jedním nebem a debata Jak se mají umělkyně?

/
/
/
707 ZobrazeníOblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pořádá ve čtvrtek 24. února v 17.00 komentovanou prohlídku výstavy Sestry Válovy – Pod jedním nebem. Zájemce provede kurátorka Dagmar Šubrtová a na prohlídku naváže v 18.15 debata nazvaná Jak se mají umělkyně?

Besedu s kurátorkou Veronikou Čechovou a umělkyní, teoretičkou a pedagožkou Zdenou Kolečkovou moderuje Lucie Nováčková. Moderovaná diskuse se dotkne témat genderu, role umělkyně, ale i role umělkyně – matky v minulosti a současnosti, a představí také některé ze současných feministických aktivit a projektů.

Veronika Čechová (*1989)
Kurátorka, vystudovala kurátorská studia FUD UJEP, dlouhodobě působí ve Společnosti Ceny Jindřicha Chalupeckého, společně s Terezou Jindrovou vede galerii Entrance, soustředící se na environmentální témata. Působí také jako kurátorka řady nezávislých projektů.

Přirozenou součástí její umělecké praxe je práce s generací umělkyň narozených po roce 1980 a otázky, které práce s touto generací umělkyň přímo generuje: Jaká je role matky-umělkyně a matky-kurátorky? Jsou příležitosti v současném uměleckém světě i uměleckých, potažmo kulturních institucí rovné pro umělce i umělkyně? K tématům, kterými se dlouhodobě zabývá, patří také otázka udržitelnosti často rychlého výstavního procesu a tlaku, který ve svém důsledku vyvíjí na umělce i umělkyně, ale i otázky prekarizace po ukončení školy nebo otázky péče a zajištění umělců.

Zdena Kolečková (*1969)
Umělkyně, teoretička a kurátorka. V současnosti působí jako vedoucí Katedry Fotografie a Ateliéru Fine Art – Photography na Fakultě umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde působí také jako proděkanka pro tvůrčí činnost.

Ve všech polohách své činnosti Zdena Kolečková „odhaluje uvědomění nesouladu osobní historie a osobní paměti s psanou historií národa a s kolektivní pamětí,“ uvádí o její práci databáze Artbiom. Jako umělkyně byla Zdena Kolečková zařazena do několika přelomových projektů, které mimo jiné kodifikovaly několik generací umělkyň (například Někdy v sukni, Moravská galerie v Brně, 2014). Otázky genderu, udržitelnosti, kontextu, v němž se pohybujeme a míry jeho pravdivosti jsou přirozenou součástí jejích často alarmujících prací i jejího pedagogického působení.

  • Facebook
  • Twitter