Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kde končí odpad z rekonstruované dálnice D1 na Vysočině?

/
/
/
1081 ZobrazeníNa semináři o aktuálním dění v ochraně přírody na Vysočině v Telči hovořila botanička Ester Ekrtová o zavážení nádherných míst v okolí tábora odpadem z opravy dálnice D1. Ekologové-táborníci se začali o případ zajímat a zjistili, že Česká inspekce životního prostředí už předala případ Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, kde jej následně řešili. 

Jedná se o bývalé obecní pastviny u Čikova nad nivou Bělínského potoka v povodí střední části toku Oslavy. Lokalita je součástí regionu mezi obcemi Třebíč, Velké Meziříčí – Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou.

„Lokalita reprezentovala typickou ukázku suchých nelesních společenstev na gradientu hloubky půdního profilu, expozice a stupně degradace. Na západní až severozápadní expozici byly přítomné suché trávníky blízké, na hlubší půdě a úživnějším profilu až suché varianty mezofilních luk. Na jižní až jihozápadní expozici měla vegetace výrazně teplomilnější charakter. Na mělkých půdách byla hojně zastoupena vegetace společenstev mělkých acidofilních půd. V minulosti byly zasaženy těžbou materiálu pro stavbu D1, což ji paradoxně zřejmě pomohlo, protože zde došlo k odhalení oligotrofního podloží a zvýšení mozaikovitosti lokality. Ovšem zásadní hodnota území mezi Třebíčí, Velkým Meziříčím, Náměští a Velkou Bíteší je v tom, že zde je stále podobných lokalit velké množství a území má stále parametry fungující metapopulační struktury,“ popisuje botanička Ester Ekrtová.

Podle jejích informací došlo v červenci 2017 k zavážení lokality zbytkovým materiálem vznikajícím při přestavbě dálnice D1. Na tuto činnost upozornil místní obyvtel odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Lokalitu jsme navštívili 15. srpna v rámci terénního šetření. Na místě bylo jasné, že byl zavezen přírodně cenný biotop. Nalezena byla pouze populace kudlanky nábožné, později zde byla zaznamenaná koroptev polní.  Další terénní šetření se uskutečnilo 25. srpna se závěrem, že navážení musí být okamžitě ukončeno, dosud navezený materiál musí být odvezen,“ dodala Ester Ekrtová.

Na celé situaci je podle jejích slov zarážející, že pro zavážku neexistoval žádný oficiální úřední dokument, který by ji umožňoval. „Jediné, co měla a má firma Colas k dispozici, je nájemní smlouva s obcí o dočasné navážce. Obec považuje nestabilní navážku za významně pozitivní pro rozvoj obce a chce zde realizovat sportovní a volnočasové aktivity občanů. Neochota České inspekce životního prostředí (ČIŽP) přiznat, že se jedná o jasnou záležitost. Navážení pokračovalo nerušeně dál přibližně až do listopadu 2017, přestalo jen díky ukončení stavebních prací s příchodem zimních měsíců. V září, kdy začala navážka z části zarůstat, se podle nalezených druhů zjistilo, že se jedná o silně zasolenou zeminu. Nezpevněná navážka se sype po svahu do nivy potoka, že je silně zasolená nikomu nevadí. Právní zástupce firmy tvrdí, že odvážet nic nemusí, protože zástupce firmy nebyl přítomen terénnímu šetření, kde byla lokalita vyhodnocena jako přírodovědně cenná. Velké překvapení byla pro něj zpráva, jak jednoduché bylo zjistit, že místo má přírodovědnou cenu,“ doplnila další informace botanička.

Uložení přebytečné zeminy ze stavby dálnice je podle slov Ester Ekrtové neřešený a velký problém. „Nevyužívané a opuštěné pozemky suchých obecních pastvin jsou ideální prostor, kam se to dá nasypat a obecní pokladny nepřijdou zkrátka. Z přírodovědného hlediska se ale jedná o jedinečný fenomén, který ochrany přírody soustavě přehlíží. Tato situace může být skvělým impulsem, jak se lokalitám začít systematicky věnovat,“ uzavřela Ester Ekrtová.

  • Facebook
  • Twitter