Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jiříkov oslavoval a vzpomínal

/
/
/
1321 ZobrazeníV sobotu 25. srpna Jiříkov zažil slavnostní den u příležitosti 700 let od první písemné zmínky. Obec Jiříkov se nachází na Havlíčkobrodsku a je místní částí Kamene.

První doložená písemná zmínka o Jiříkovu pochází z roku 1318. Jedná se o listinu z 13. července roku 1318, jíž opat a konvent kláštera ve Vilémově uzavírá dohodu s Markvartem a jeho dcerou Domaslavou ohledně vsi Lipnička. Více o historii až po současnost se lze dozvědět z publikace Stručná historie Jiříkova, kterou napsala Mgr. Petra Michalová. Oslava začala ve 13.00 hodin u pomníku padlým v první světové válce nástupem čestné stráže, nesoucí vlajku ČR a obecní prapor, přičemž zazněla státní hymna České republiky.

Publikace Stručná historie Jiříkova

Přítomné přivítal Petr Pipek, starosta obce Kámen a místních částí Jiříkov a Proseč. O historii Jiříkova promluvila Petra Michalová. Zdeněk Špitálník vzpomenul sedm Jiříkováků, kteří padli na bitevním poli v první světové válce: Bárta Jan, Bárta Josef, Grund Antonín, Pavlík František, Pleskač Josef, legionář Pleskač Karel a Šemík Karel. Doba komunistického režimu a politické procesy se nevyhnuly občanům Jiříkova. Jména nespravedlivě odsouzených: Cakl Josef, Cakl Bohumír, Grund Bohuslav, Maruška Bohuslav, Maruška František, Miřácký Jan, Polnický Josef, Šíma Václav a Vrba Bohumil.Na jejich počest byla odhalena pamětní deska s nápisem „Spoluobčanům, vězněným komunistickým režimem“. Jaromír Stojan z havlíčkobrodské pobočky Konfederace politických vězňů ve svém projevu se zmínil také o politických procesech a vězeních ve kterých zemřelo až 7000 osob. Pan páter Josef Ziaťko požehnal pomník. O hudební doprovod se postaral Profesor Juraj Filas se sborem. Po slavnostním zahájení oslav si mohli účastníci prohlédnout výstavu dobových fotografií, projít si Jiříkov a z informačních tabulí se dozvědět o historii obce. „ Nápad na uspořádání oslavy vznikl před dvěma lety. O datu první písemné zmínky víme již dlouho a chtěli jsme ji oslavit. Navíc jsou v tomto roce i další výročí, která jsme chtěli připomenout a tak jsme se zastavili i u padlých v první světové válce a také u politických věznů. Výroční rok první písemné zmínky jsme oslavili i pořádáním okrskové hasičské soutěže v sobotu 26. května 2018,“ uvedla Petra Michalová, hlavní organizátorka oslav. Obec Jiříkov má 67 obyvatel. Funguje zde Sbor dobrovolných hasičů, v současné době má 32 členů, z toho 12 žen a 20 mužů. V roce 2000 začal svoji činnost klub žen, jenž je základní organizací Českého svazu žen. V Jiříkově se podařilo zrekonstruovat kapličku, hasičárnu, obecní domek, silnici kolem obecního domku a postavit dětské hřiště. Obec aktivně využívá dotace z Evropských fondů. Z Programu rozvoje venkova, z Ministerstva pro místní rozvoji z Kraje Vysočina. „ Za pomoc děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i zdárné realizaci oslav. Finančně akci podpořil Kraj Vysočina. Soukromí dárci přispěli na pomník,“ řekl starosta Petr Pipek. K oslavě patřila i zábava na které zahrála k tanci a poslechu dechová hudba Vysočinka, po ní až do rána hrála kapela Trik.

  • Facebook
  • Twitter