Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavský youtuber pomůže policistům s projektem Když zdi nemají uši

/
/
/
594 ZobrazeníProjekt Když zdi nemají uši, který se zaměřuje na problematiku domácího násilí, si klade za cíl pomoci obětem domácího násilí nalézt odvahu a vyhledat pomoc. S preventivní akcí bude policistům z Vysočiny pomáhat jihlavský youtuber Jan Hanko a s Intervenčním centrem Jihlava.

„Videa na téma prevence vždy zpracovávám déle než ostatní videa na YouTube, protože v průběhu tvoření pro mě práce na videu nekončí tím, že zavřu počítač, ale mnohdy s myšlenkami na danou problematiku i usínám. To je i případ videa o domácím násilí ve spolupráci s Policií ČR. Důležité je pro mě proniknout do hloubky problému, popsat srozumitelně problém a na základě natočeného materiálu vystihnout pointu videa takovým způsobem, aby smířlivě promlouvala ke všem lidem. Snažím se, aby v divákovi takové moje video vyvolalo emoci, nikdy však negativní. Protože věřím, že každý problém na světě má vždy své pozitivní řešení, pokud jsme ochotni překročit vlastní stín a podívat se na naše společenské problémy racionálně a bez prvotních předsudků a odsouzení,“ popisuje spolupráci Jan Hanko.

V rámci projektu, který je realizován s využitím finančních prostředků z vnitroresortního programu Ministerstva vnitra ČR pro rok 2022, natočil Jan Hanko preventivně – informační video, které blíže ukazuje jednotlivé formy domácího násilí a současně vhodným způsobem upozorňuje na formy domácího násilí napříč různými věkovými kategoriemi.
„Obětí domácího násilí a následně trestného činu se může stát kdokoliv, především bychom neměli zapomínat na zvlášť zranitelné oběti. Videoklip nám také osvětluje dopady pachatelů trestné činnosti a pozice oběti z důvodu možné viktimizace,“ přibližuje obsah videa Martin Hron, koordinátor prevence kriminality krajského policejního ředitelství na Vysočině s tím, že cílem tohoto projektu je vhodnou formou oslovit nejenom oběti domácího násilí, ale i celou veřejnost, neboť není možné, aby bylo pácháno násilí ať už v jakékoliv formě na našich nejbližších.

Video bude prezentovat na svém kanále také youtuber Jan Hanko. „Chceme oslovit především mladé lidi, u kterých je velice důležité, aby věděli, že jakoukoliv formu domácí násilí, která se odehrává za zdmi bytů a domů nelze přehlížet a tolerovat ho. Ale video by mělo taktéž oslovit i oběť domácího násilí, aby si uvědomila, že jak s ní je zacházeno, není v pořádku a není to normální. S domácím násilím se nikdo nesmí smířit. Vždy existuje řešení, jak se z vlivu agresora vymanit,“ upozorňuje Martin Hron. Proto je součástí videa také vstup Jany Volné, vedoucí intervenčního centra Jihlava.

Na Vysočině policisté v loňském roce zaevidovali celkem 354 incidentů se znaky domácího násilí, 42 případů bylo vyhodnoceno jako domácího násilí a na základě toho byla násilná osoba vykázána. Z tohoto počtu byly opakovaně vykázány dvě osoby. „Od začátku letošního roku do konce září evidujeme na Vysočině celkem 285 incidentů se znaky domácího násilí. Celkem 39 případů bylo vyhodnoceno jako domácí násilí a násilná osoba byla vykázána,“ doplnila Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Obětí domácího násilí bývají většinou ženy, ale není výjimkou, že se obětí může stát také muž. Oběť domácího násilí mnohdy otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli pomoci přátelé a příbuzní oběti a napadání oznámit. Útoky agresora se většinou časem zintenzivňují. Pomoci oběti mohou také sousedé nebo kolegové v práci. Další možností jsou organizace zabývající se řešením těchto případů, např. Intervenční centrum či Bílý kruh bezpečí. Vždy je nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama a případ oznámila policistům.

„Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami či ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny, které v nejkrajnějším případě skončily i smrtí oběti. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agresora lhostejné. Někdy se bohužel při vyšetřování takových případů setkáváme s netečným postojem svědků – sousedů, známých a někdy i příbuzných, kteří neradi s policií spolupracují a raději před domácím násilím zavírají oči,“ dodává Igor Juřica.

Poté, co je násilí na oběti oznámeno policistům, většinou cestou linky tísňového volání 158, je na místo okamžitě vyslána nejbližší policejní hlídka. „Policisté zabrání útočníkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou na místě šetření a zjistí všechny nezbytné skutečnosti, zejména vyhodnotí, zdali chování násilné osoby nese znaky domácího násilí.

V odůvodněných případech, obecně pokud se osoba dopustí závažného jednání, policisté tuto osobu zadrží a umístí do policejní cely. V obou případech by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné oprávnění a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí a tím mu okamžitě zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti anebo aby kontaktovala a požádala o radu odborníky,“ uzavírá Dana Čírtková.

  • Facebook
  • Twitter