Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavská vysoká škola podporuje digitalizaci v cestovním ruchu

/
/
/
936 ZobrazeníVysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) realizuje od počátku roku 2020 mezinárodní projekt s vysoce aktuálním zaměřením – cílí totiž na podporu využití nástrojů digitalizace v cestovním ruchu.

Jedním z výstupů česko-rakouského projektu, který nese název Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu, bude přeshraniční vzdělávací seminář certifikovaný organizací ICOM (International Council of Museums). Seminář bude určen pro organizace kulturního cestovního ruchu, zejména muzea, galerie a obdobné instituce. Jeho náplní bude problematika digitalizace v cestovním ruchu, tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek a sociálních médií.

„V době přípravy projektu jsme chtěli zejména zviditelnit muzea a kulturní instituce, zatraktivnit jejich nabídku pro mladou generaci, která online prostředí dobře zná a orientuje se v něm,“ říká vedoucí manažerka projektu Stanislava Pachrová z Katedry cestovního ruchu VŠPJ. „Ve světle současného dění výrazně roste aktuálnost našeho projektu. Koronavirová krize přesunula mnoho činností a aktivit do online prostředí. Všichni jsme se učili pracovat s digitálními technologiemi na jiné úrovni a jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. A muzea nejsou výjimkou,“ dodává.

Význam pro praxi vidí v realizaci projektu i Ivica Linderová, další z členů realizačního týmu: „Pozorujeme, že digitální trendy se projevují i u návštěvníků v cestovním ruchu. Je tedy potřeba, aby muzea dokázala reagovat na jejich požadavky a naučila se efektivně využívat různé digitální nástroje.“

Stanislava Pachrová doplňuje: „Máme vizi, že realizace projektu povede také k síťování institucí cestovního ruchu a k posílení jejich spolupráce.“

Projekt v rámci programu INTERREG V-A Rakousko–Česká republika realizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci, Svazem hornorakouských muzeí a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism.

  • Facebook
  • Twitter