Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava: Umělá inteligence: Co můžeme čekat od robotů?

/
/
/
919 ZobrazeníV úterý 4. prosince se na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě konala přednáška Mileny Jabůrkové a Jiřího Holoubka, odborníků ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, zaměřená na téma robotizace, umělá inteligence a Průmysl 4.0 nazvaná Umělá inteligence: Co můžeme čekat od robotů?

Přednášející seznámili posluchače s konceptem Průmyslu 4.0 v České republice, osvětlili potřebu jeho implementace, zmínili její překážky i přetrvávající problémy po třech letech osvěty v ČR. Objasnili zásadní rozdíly v pojmech, které se často mylně zaměňují (například rozšířená realita vs. virtuální realita, data vs. informace a digitální dvojče vs. virtuální zobrazení). Vyjasnili také časté dezinterpretace Průmyslu 4.0. Posluchači se zajímali mimo technických otázek například o otázku možného narušení ekonomického koloběhu v případě, že by byli lidé nahrazeni roboty.

Milena Jabůrková

A co tedy můžeme čekat od robotů? Máme se bát, že nás nahradí? Nikoliv tak, jak se někteří domnívají. Roboty nahradí chybějící zaměstnance na volných pozicích a pozicích nových. Umělá inteligence bude dále rozvíjena a bude s lidmi spolupracovat. To se už děje, jen je to někdy tak samozřejmé, že nás to nemusí napadnout. Příkladem mohou být automatické pilotní systémy v letadlech, které usnadňují pilotům práci.
Na Vysoké škole polytechnické se tématu Průmyslu 4.0 věnují studenti na katedře technických studií. „Umělá inteligence je světovým trendem technického pokroku, který ovlivní a zásadním způsobem změní většinu oblastí lidských činností. VŠPJ se snaží připravit studenty pro uplatnění v průmyslu, proto se ve zvýšené míře věnujeme tomuto tématu,“ uvedl Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií.
Milena Jabůrková je viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR a členka představenstva společnosti IBM pro Střední Evropu.
Jiří Holoubek je člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident Elektrotechnické asociace České republiky a zakladatel firmy Elcom, a. s.

  • Facebook
  • Twitter