Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava je už třináct let v Národní síti Zdravých měst

/
/
/
446 ZobrazeníJihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) od října roku 2007. Zastupitelé města na svém únorovém zasedání vzali na vědomí zhodnocení projektu za minulý rok a schválili Plán zlepšování na letošní rok.

Největším úspěchem z minulého roku je úspěšná obhajoba kategorie A v rámci Auditů udržitelného rozvoje.  Expertní tým tak deklaroval, že rozvoj Jihlavy probíhá v tom nejlepším možném směru, co se týče udržitelnosti. Ohledně jednotlivých kategorií auditů lze více zjistit v měsíčníku Ježkovy oči, kde od nového roku vychází pravidelná rubrika o udržitelném rozvoji.

„Díky projektu se Jihlava dlouhodobě aktivně zapojuje do celostátních komunitních kampaní, město aktivně komunikuje s veřejností a dokáže nejen získávat veliké množství příkladů dobré praxe, ale také jít příkladem. Musím říci, že minulý rok byl náročný, vzhledem k auditům a samotné pandemické situaci, proto velice děkuji pracovníkům Projektu Zdravé město i vedoucím odborů magistrátu, jak dobře vše zvládli a ještě nás dokázali dovést až na vrchol,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová.

V tomto roce budou práce na zlepšování v oblasti udržitelného rozvoje pokračovat. Kromě osvětových akcí, jako je například Den Země (22. duben), Světlo pro AIDS (19. květen) nebo Evropský týden mobility (16.–22. září), se pracovníci zaměří například na vyhlášení Dotačního programu PZM, který  podporuje další externí organizace či aktivní občany zabývající se šetrným rozvojem a podporou zdraví.

Jihlava jde příkladem
Jihlava navíc získala v loňském roce v rámci auditů udržitelného rozvoje excelentní hodnocení v oblasti kultura a stala se tak rámci Národní sítě zdravých měst (dále NSZM) referenčním městem. Díky tomu se na konci února uskuteční odborný webinář, kde primátorka Karolína Koubová jako ambasadorka společně s ředitelem nové příspěvkové organizace města Brána Jihlavy Jakubem Demlem představí, jak Jihlava ke kultuře přistupuje.

„Hovořili jsme o kulturní strategii, podle které město pracuje, zmínili jsme, jak kultura napomáhá rozvoji města, poté jsme uvedli příklady dobré praxe a také jsme probrali jak s kulturou systémově nakládat, a to jak z pohledu politiků, tak i samotných aktérů,“ uvedla primátorka.
Seriál webinářů pod názvem Co umíme se zaměřuje na zveřejňování příkladů té nejlepší praxe z měst a obcí celé republiky.

Vysílání proběhne ve čtvrtek 25. února od 10.00 do 11.00 zde. Záznam vysílání bude poté možné najít na stránce zdravamesta.cz.

  • Facebook
  • Twitter