Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hygienici kontrolovali dětských táborů na Vysočině ve 32. týdnu

/
/
/
550 ZobrazeníKrajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (KHSV) provedla za druhý srpnový týden celkem dvanáct kontrol zotavovacích akcí, nebyla shledána žádná závada.

Ačkoli se prázdniny pomalu chýlí ke konci, táborová sezóna na Vysočině stále běží, a hygienici nadále provádějí kontroly dětských táborů. „V minulém týdnu jsme neodhalili žádné porušení hygienických podmínek. Z toho důvodu jsme neudělili žádnou sankci. Nemuseli jsme řešit ani epidemii, ani evakuaci obyvatel některého tábora,“ uvádí Kamila Hodačová, ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHSV.

„Byl nám hlášen výskyt celkem tří případů onemocnění covid-19, z toho na jedné zotavovací akci onemocněl vedoucí a jedno dítě, na jiném táboře jeden dětský účastník,“ doplnila ředitelka Hodačová. Nemocní odjeli domů s doporučením, aby kontaktovali svého ošetřujícího lékaře. Na táborech byla přijata protiepidemická opatření, prostory dezinfikovány, zavedena důsledná hygiena rukou všech účastníků. Všichni, kteří byli s nemocnými v úzkém kontaktu, sledují svůj zdravotní stav. Žádný z táborů nemusel být zrušen.

Každoročně se objevují telefonáty nespokojených rodičů, upozorňující na z jejich pohledu nevyhovující podmínky na táboře. Stížnosti se většinou týkají špatných hygienických podmínek, malého počtu sprch, nemožnosti sprchování se v teplé vodě každý den, špatné stravy atd. Doporučujeme proto rodičům, aby při výběru pobytu pro děti byli vždy obezřetní a zjistili si o daném táboře co nejvíce informací. Neměli by se spoléhat pouze na sdělení z inzerátů a webových stránek. Nejlepší jsou reference od známých, přátel, kteří již mají s provozovatelem osobní zkušenost. Dalším dobrým způsobem je, že osloví zavedené organizace, které tábory pořádají tradičně a mají bohaté zkušenosti. Rodiče by si měli ověřit, kdo je pořadatelem tábora, jestli je důvěryhodný a zda otevřeně komunikuje. Zda na něho existují objektivní reference, je v oboru zkušený, příp. má pro práci s mládeží akreditaci. Zjistit si, jak vlastní tábor vypadá, zda jeho vedoucí jsou zkušení a kvalifikovaní, nabízejí zajímavý program. V případě pochybností je možné dopředu kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici podle místa a kraje konání tábora. Její pracovníci mohou sdělit své poznatky o daném táboře. Je ovšem neméně důležité dítě ještě doma na pobyt na táboře připravit. Popovídat si s ním, jak bude vypadat ubytování, jestli bude bydlet ve stanu či v pokoji, kolik dětí na táboře má být. Že jídlo nemusí být vždy podle chutí daného dítěte, že opravdu může být osobní hygiena oproti domovu omezená. Podněty rodičů jsou KHSV průběžně prošetřovány a zjišťovány podstatné skutečnosti. V případě zjištěných pochybení ze strany provozovatele tábora jsou následně závady řešeny ve správním řízení. „Prošetřovali jsme letos jednu anonymní stížnost, která se týkala onemocnění dítěte zažívacími obtížemi a bolestí hlavy, které bylo z tábora kvůli svému zdravotnímu stavu odvezeno,“ uvádí Hodačová. V anonymním podnětu se uvádělo, že toto onemocnění objevilo i u dalších účastníků, dále že nejsou v táboře dodržovány hygienické požadavky na přípravu stravy, kvalitu pitné vody, na nečistoty v matracích. Během řádného prošetření daného podnětu nebyly uvedené závady potvrzeny, a proto byla stížnost vyřízena jako nedůvodná.

Celkově od začátku sezony proběhlo už 110 kontrol táborů a zjištěno bylo 18 závad. Dále proběhlo sedm kontrol stravovacích provozů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, u dvou provozů byla shledána závada. V neposlední řadě proběhly i 3 kontroly jiné podobné akce, bez závad. Kontrolní akce budou pokračovat až do konce sezóny a KHSV plánuje zkontrolovat minimálně 30 % nahlášených zotavovacích akcí pro děti.

Do dnešního dne bylo v Kraji Vysočina na letošní sezonu nahlášeno 281 zotavovacích akcí pro děti (akce pro 30 a více dětí), 395 běhů a přihlášeno 27 928 dětí. Jiné podobné akce (do 30 dětí) jsou stále hlášené v počtu 53, běhů je 68 a přihlášeno 1 611 účastníků. Nebyl dosud vydán zákaz konání akce. Nemusela být nařízena evakuace tábora.

  • Facebook
  • Twitter