Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Horáckou multifunkční arénu v Jihlavě postaví olomoucká firma GEMO, a. s.

/
/
/
397 ZobrazeníDodavatelem zadávacího řízení na zhotovitele stavby Horácké multifunkční arény (HMA) bude olomoucká firma GEMO, a. s., ve čtvrtek 2. března schválila Rada města Jihlavy uzavření smlouvy.

Stavební společnost GEMO, a. s., splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a její nabídka byla komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Mezi hodnotícími kritérii byla kromě nejnižší nabídkové ceny také zkušenost klíčového personálu dodavatele.

Pořadí jednotlivých uchazečů o stavbu arény podle ceny a dalších hodnotících kritérií

 1. GEMO, a s. – cena: 1 908 998 157,00 Kč bez DP
 1. Sdružení firem SYNER a GEOSAN GROUP – cena: 1 988 769 381,66 Kč bez DPH
 1. Sdružení HMA – Metrostav DIZ, OHLA ŽS, Podzimek – cena: 2 083 659 491,18 Kč bez DPH
 1. BAK stavební společnost, a. s. – cena: 2 199 915 890,05 Kč bez DPH
 1. PKS stavby, a. s. – cena: 2 242 395 762,85 Kč bez DPH

Horácká multifunkční aréna má být novostavbou se zázemím pro sport, kulturu a společenské akce. Součástí výstavby je rovněž ubytování, gastro provozy a podzemní parkoviště. Zhotovitel stavby se musí postarat také o technické zhodnocení vedlejších stávajících objektů. Konkrétně půjde například o řešení technologického zázemí a jeho příprava pro budoucí připojení malého zimáčku na společnou technologii, dále pak o propojení parkovací plochy pod malým zimáčkem a novou arénou a dále také o demolici dočasných šaten, které jsou po dobu výstavby v provozu pod malým zimáčkem.

Stavba multifukční arény zahrnuje zimní stadion s variabilní plochou pro různé účely využití, prostor pro diváky, gastroprovozy, bar s odbytovou plochou, kavárnu s recepcí, síň slávy, klubové patro a běžeckou dráhu umístěnou na střeše objektu. Vedlejší budova bude obsahovat tělocvičnu, posilovnu, fanshop a komerční prostor, ubytování pro sportovce a pivnici.

Zhotovitel stavby vybraný v zadávacím řízení veřejné zakázky nabízí zajištění stavebních prací na stavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě za cenu zhruba 1 909 mil. Kč bez DPH. Statutární město Jihlava má v současnosti v úmyslu zajistit financování této stavby ze zdrojů vypsaných níže. Nadále však pokračuje v hledání dalších zdrojů ke zvýšení kofinancování a snížení vlastního podílu.

 1. 500 mil. Kč – dotace od Kraje Vysočina,
 2. 300 mil. Kč – dotace od Národní sportovní agentury,
 3. 100 mil. Kč – revolvingový úvěr statutárního města Jihlava,
 4. 809 mil. Kč – investiční úvěr statutárního města Jihlava,
 5. 200 mil. Kč – vlastní zdroje statutárního města Jihlava

Na dokončení HMA bude mít stavební firma 26 měsíců od zahájení prací.


.

 • Facebook
 • Twitter