Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Fond Kaufland letos rozdělil zrakově postiženým rekordní částku, na Vysočině přispěl třem chlapcům

/
/
/
477 ZobrazeníFond Kaufland, do něhož každoročně putuje výtěžek z vánoční sbírky pro Světlušku, v letošním třetím kole grantového řízení rozdělil celkem 2 518 559 Kč. Podpořil 39 jednotlivců a 27 organizací pomáhajících lidem se zrakovým postižením, na Vysočině podpořil tři chlapce.

Společnost Kaufland se dlouhodobě snaží pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Jedním z projektů, v nichž se výrazně angažuje, je Světluška, veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu, která pomáhá zrakově postiženým. V rámci této sbírky vznikl Fond Kaufland, který získané finanční prostředky rozděluje skrze otevřená grantová řízení. V roce 2021 rozděloval rekordních 17 milionů Kč, vůbec největší částku za 19 let existence Světlušky. Pro příští rok darovali zákazníci spolu s obchodním řetězcem v prosincové vánoční sbírce dokonce 20 milionů korun.

Komise složená ze zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu, Kauflandu a odborníků z oblasti služeb pro těžce zrakově postižené rozdělila v rámci třetího kola grantového řízení 830 872 Kč jednotlivcům a 1 687 687 Kč organizacím pomáhajícím lidem se zrakovým postižením.

Na Vysočině mimo jiné přispěl fond talentovanému chlapci Miroslavu na elektrické piano, Dominik získal příspěvek na didaktické pomůcky pro zlepšení koordinace a tříletý Tobiáš má nové brýle.

Regionální pobočka Společnosti pro ranou péči získala prostředky na pomůcky rozvíjející grafomotoriku, která je důležitou součástí přípravy dětí v předškolním věku. Podpořena byla také organizace Země, která vytváří interaktivní knihu Pupa koumá svět určenou pro děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením od 3 do 7 let, kdy mají největší potenciál rozvinout své schopnosti. Příspěvek získala i Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky s projektem zaměřeným na rozšiřování digitální knihovny umožňující nevidomým a slabozrakým lidem přístup k tištěným dokumentům pro vzdělání i zábavu.

Z Fondu Kaufland letos putovaly finance také na mimořádnou podporu sportu pro vrcholové a výkonnostní sportovce se zrakovým postižením a sportovní kluby, oddíly a jednoty, které tyto sportovce připravují. Dvanácti sportovcům a šesti organizacím bylo rozděleno celkem 1 933 636 Kč.

A s podporou mohou zrakově postižení počítat i v roce 2022. Začátkem prosince totiž proběhl v prodejnách Kauflandu další ročník vánoční sbírky pro Světlušku, který přinesl rekordních 20 milionů Kč. Podporu z otevřeného grantového řízení Světlušky z Fondu Kaufland tak mohou znovu celoročně získat nejen těžce zrakově postižení, ale také organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením. Nejčastěji se jedná o osobní asistence a odlehčovací služby, průvodcovské služby, nákup kompenzačních pomůcek nebo příspěvky na vzdělávání a volnočasové aktivity.

  • Facebook
  • Twitter