Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

FESST nabídne v Humpolci zábavný a tvůrčí program nabitý informacemi

/
/
/
653 ZobrazeníHumpolecký park Stromovka ožije v pátek 27. září festivalem sociálních služeb. Pro děti budou připraveny například výtvarné dílny, dospělí se mohou těšit na prodejní jarmark ručně tvořených výrobků.

Všechny věkové kategorie jistě potěší vystoupení žáků a učitelů humpolecké základní umělecké školy nebo Křišťálku a v neposlední řadě nebudou chybět poskytovatelé sociálních služeb, kteří nabízejí pomocnou ruku seniorům, rodinám, dětem a dospělým v tíživé životní situaci. Ostatně už dvě S, první písmena slov ve spojení sociální služby, v názvu FESST znamenají, že se celá akce ponese v duchu informací o dostupné sociální pomoci na Humpolecku. Festival pořádá Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka (MAS) za podpory města Humpolce.

Myšlenka uspořádat festival sociálních služeb vznikla při setkávání pracovních skupin v rámci projektu s názvem Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec, který realizovala Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka v uplynulých dvou letech. Schůzek pracovních skupin se účastnili zástupci poskytovatelů, uživatelů i zřizovatelů sociálních služeb.

FESST v čase od 10 do 16.30 hodin nabídne především představení celkem čtrnácti organizací poskytujících sociální služby pro seniory, lidi s hendikepem, rodiny, děti i další. Konkrétně jde o: Oblastní charitu Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina, Centrum U Větrníku, Medou, Včelku Senior Care, Domov blahoslavené Bronislavy, Domov Jeřabina Pelhřimov, Hátu, Intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí, Dům na půl cesty Havlíčkův Brod a Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina. V parku se návštěvníci dozvědí vše podstatné i o činnosti Odboru zdravotnictví a sociální péče při Městském úřadu Humpolec. Kraj Vysočina se pak bude věnovat tématu náhradní rodinné péče a dobrovolnictví. V neposlední řadě své aktivity představí také Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka.

Návštěvníci se u každého stánku mohou těšit nejen na užitečné informace, ale i na dílničky, workshopy nebo hry. Vyzkouší si také například simulátor schizofrenie, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro seniory a hendikepované nebo testování na infekční choroby v zázemí Centra U Větrníku. Domov blahoslavené Bronislavy zase chystá hru – takzvanou šoupanou. V rámci doprovodného programu vystoupí senioři z Astry, zazpívá hudební sbor při Základní škole Hradská Křišťálek, zatančí mažoretky Fialky Šlapanov, uskuteční se módní přehlídka v režii Střediska charitní pomoci (Šatníku) a na vystoupení se chystá i Základní umělecké škola Gustava Mahlera, a to konkrétně s žáky pěveckého a tanečního oboru.

Na festivalu bude rovněž představen Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb Humpolecka, který je jedním z výstupů uskutečněného projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec. V úvodu katalogu jsou vypsány tíživé životní situace a zároveň jsou u nich zmíněny služby, které je možné kontaktovat s prosbou o pomoc. Katalog bude k dispozici u lékařů, na Městském úřadě v Humpolci, v obcích na Humpolecku či v elektronické podobě na webových stránkách MAS a města Humpolec.

Celým dnem bude hosty provádět moderátorka Tereza Šnajdr Stýblová. Vstup na akci je zdarma a vítána je široká veřejnost.

Více informací je uvedeno ve facebookové události FESST v Humpolci a také na webových stránkách.

  • Facebook
  • Twitter