Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Fair Play! aneb vzděláváme mladé v důležitých oblastech života

/
/
/
1170 ZobrazeníNízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ponorka a Esko ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár – MA21 připravila ojedinělou akci pro své uživatele s názvem Fair play. Během tří odpolední totiž děti zažijí mnoho zábavy, her a něco nového se naučí.

První akce s pracovním názvem Společenské odpoledne se uskutečnila 18. srpna v prostorách dopravního hřiště. Lektorka Petra Svobodová si pro děti připravila program, který byl zaměřen na společenské chování, týmovost a mezilidské vztahy. Hravou formou byli účastníci vtaženi do základů slušného chování. Po zvládnutí nelehkých úkolů pak čekala na účastníky také odměna, kterou si všichni užili.

„Během září a října pak budeme v programu pokračovat. Jako další nás čeká vědomostní odpoledne, kde si účastníci rozšíří své všeobecné znalosti v oblasti zdravovědy a první pomoci. Na této akci spolupracujeme s paní Irenou Polednovou z organizace Český Červený Kříž. Poslední pak bude odpoledne sportovní, kde si vyzkoušíme kolektivní sporty i zapálení jednotlivců na různých stanovištích,“ popisuje jedna z organizátorek akce za město Žďár nad Sázavou Radka Remarová.

Touto akcí chce Ponorka své uživatele vzdělávat nenásilnou formou v oblastech, které jsou pro jejich budoucí život důležité. Tímto navazuje na poslání nízkoprahového zařízení: „Ponorka je útočiště pro mladé lidi, kteří jsou ztraceni v moři problémů a potřebují pomoci najít vlastní kompas, aby se lépe vyznali ve svém životě. Ponorka je podporuje v tom, aby se nepotopili úplně na dno a mohli dýchat i pod hladinou všech průšvihů. Pomáhá jim, aby se konečně odrazili od břehu a učí je překonávat všechna vlnobití, která ve složitém období dospívání prožívají. Ponorka se snaží, aby byl každý kapitánem vlastního života. Napomáhá k tomu, aby si dokázali okolo sebe vytvořit posádku dobrých lidí, se kterými se nikdy neztratí a bezpečně zakotví ve svém přístavu dospělosti.“

Autorka: Veronika Brychtová, vedoucí Ponorky NZDM

  • Facebook
  • Twitter