Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dvě výstavy v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

/
/
/
680 ZobrazeníOblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pořádá ve čtvrtek 13. srpna v 17.00 vernisáž výstavy Patrik Hábl – Tělo obrazu a v 18.00 v Galerii Alternativa vernisáž výstavy Šárka Pelikánová, Jan Poupě, Jakub Sýkora – Techno-Color.

„Výstavní projekt jednoho z nejvýraznějších českých malířů střední generace Patrika Hábla (1975) je založen na paralele obrazu a lidského těla. Nejedná se však v pravém slova smyslu o figuraci, spíš o její do abstrakce zakletou metaforu. Obrazy stejně jako lidé mají svoje osudy, kvality i indispozice. Je možné je soudit jen podle vzhledu, nebo po vrstvách postupovat směrem do jejich nitra. Na jednu stranu vznikají v těsné závislosti na lidské tělesnosti, která se promítá například do jejich proporcí a formátu, na stranu druhou zase člověka provázejí a formují od útlého věku. Vzhledem k tomu, že významnou roli v obou případech hraje čas, jedná se o výběr prací s nádechem retrospektivního uvažování, jehož těžiště je však ukotvené v současnosti. Z toho důvodu je v rámci výstavy možné vnímat nejen vývoj Háblova intuitivního přemýšlení malbou, ale zároveň si uvědomovat kontext a vzájemnou podmíněnost jeho tvorby,“ vysvětluje kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

„Název výstavy Techno-Color odkazuje k autorskému přístupu k barvě, který je společný všem třem umělcům. Je jím důraz na experimentální práci s barvou a zároveň na akustickou stránku ve vnímání barvy a barevných vztahů (barevná fonetika). Pozornost je tu věnována konstruktivnímu pojetí obrazu, který má s tradiční malbou často společné pouze základní výrazové prostředky, jimiž autor obrazu dociluje – štětec, barvu a plátno. Často i štětec absentuje a je nahrazen jinými, vhodnějšími nástroji. Obraz je zde velmi vzdálen klasickému pojetí, v němž hrají důležitou roli štětcové tahy, jakýsi osobitý přednes, kterým vzniká rozeznatelný a emblematický autorský rukopis. Zde je malířské gesto naopak potlačeno, aby vynikla koncepce obrazu, respektive jeho zakládající idea. Obraz je materializací této myšlenky-úvahy. A tato materializace v sobě nese určité specifické technické a fonetické kvality, především ve směru optiky, vizuální akustiky a harmonické (ale i disharmonické) rezonance.
Výstava je zaměřena na konkrétní malbu, která sice vychází z reálného základu, ale již se od něho natolik odpoutala, že původní objekty, pokud jsou přítomny, mají spíše charakter jakýchsi odkazů na svět objektů, nebo na procesy či kontexty jejich vzniku/zániku. Podstatný je tu obraz jako konstelace dosažená na základě materializace určitého problému ve zvolené situaci či situační fázi. Odtud časté vizuální korelace na jiné vizuální projevy nežli a priori malířské a příbuznosti s vizualitou navázanou na konkrétní sdělovací či technické funkce (dokumentace, popis, model, návrh, schéma, rozvrh apod). Název projektu Techno-Color přesně pojmenovává posun ve vnímání obrazu, který nastoluje mladá malířská generace jako reflexi a odraz nových tvůrčích a společenských podmínek, jež se neustále proměňují,“ dodává kurátor druhé expozice Petr Vaňous.

  • Facebook
  • Twitter