Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dobrovolníci si budou vyměňovat zkušenosti na konferenci

/
/
/
391 ZobrazeníDobrovolníci z celé Vysočiny, ale také koordinátoři dobrovolnických center, ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Jihomoravského kraje, zástupkyně z Ministerstva vnitra nebo místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví se v úterý 26. října sjedou do sídla Kraje Vysočina, aby sdíleli dobrou praxi a vyměnili si znalosti a zkušenosti. Konferenci s názvem Dobrovolnictví spojuje, která je určená i všem zájemcům – budoucím dobrovolníkům z Vysočiny, bude moderovat Milan Řezníček.   

„Dobrovolnictví se stává nosným tématem pro ozdravení společnosti, přináší pomoc tam, kde je třeba a zároveň je zdrojem nových dovedností pro samotného dobrovolníka a obohacením mezilidských vztahů,“ přibližuje krajská koordinátorka dobrovolníků Irena Hambálková.

Nad konferencí převzal záštitu krajský radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. Program zahájí zástupci z Kraje Vysočina, kteří přiblíží projekty související s tématem dobrovolnictví v našem kraji, následovat Nataša Diatková z Ministerstva vnitra ČR, aby uvedla novinky v oblasti dobrovolnictví, a prostřednictvím on-line přenosu vystoupí i kolegové z Dolního Rakouska s prezentací na téma Teorie & praxe z pohledu spolupracující organizace a popíšou projekty, které podpořila Evropská unie.

„Velkou inspirací jsou pro nás zahraniční zkušenosti, proto se letos moc těšíme na promítání krátkého videa s názvem Rok dobrovolnické práce v sociálních službách od partnerů z Dolního Rakouska a také na všechna vystoupení s příklady dobré praxe. Představí se zástupci FOKUS Vysočina, z. ú., ale také organizací, které obdržely ocenění v anketě Skutek roku 2020. Ta upozorňuje na jedinečné počiny pro rozvoj Kraje Vysočina,“ prozradila Irena Hambálková a doplnila, že o své zkušenosti se podělí pracovníci Sdílení, o. p. s. Telč, gymnazisté z Humpolce nebo dobrovolnice a zároveň studentka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Veronika Švecová.

Konference není určená pouze odborné veřejnosti, ale na své si přijdou i samotní dobrovolníci z Vysočiny nebo třeba i lidé, kteří o dobrovolnictví teprve uvažují. Setkání s koordinátory dobrovolnických center a samotnými dobrovolníky je může inspirovat k činům. Vysočina totiž dobrovolníky potřebuje.

Kompletní program konference najdete ZDE.

Účast na konferenci je zdarma, registrace na konferenci prostřednictvím Google formuláře ZDE. Vzhledem k omezené kapacitě sálu, potvrďte svou účast nejpozději do 19. 10. 2021.

Konference je pořádána v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

  • Facebook
  • Twitter