Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Do Telče na výstavu o uloupeném dědictví Telč

/
/
/
648 ZobrazeníPodzimní program výstavních prostor Univerzitního centra v Telči bude patřit expozicím se vzdělávacím obsahem. Od úterý 22. září si mohou zájemci prohlédnout výstavu Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války s názvem Uloupené dědictví.

Výstava potrvá do 22. listopadu a je bez vstupného přístupná každý den od 9.00 do 17.00. „Výstava Uloupené umění si klade za cíl seznámit diváka s činností Centra pro dokumentaci, jeho vznikem a vývojem a v neposlední řadě též s rozsáhlou publikační činností. Je koncipována formou výstavních panelů, kdy každý panel je věnován určité problematice, kterou se Centrum pro dokumentaci zabývá,“ zve do Telče ředitel univerzitního centra Jaroslav Makovec, „Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují,“ dodává.

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války je instituce zabývající se výzkumem problematiky kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války. Provádí rozsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech s cílem nalézt, zdokumentovat a identifikovat kulturní majetek uměleckého charakteru, který byl zcizen obětem II. světové války nacistickým režimem, ať už zůstal na území bývalého protektorátu či byl zavlečen do zahraničí.

Kromě výzkumu provenience se zaměřuje také na zpracování individuálních žádostí o restituce movitých kulturních statků, připravuje pro žadatele o restituci doporučení, která předává příslušným státním institucím a orgánům, vypracovává odborné expertizy a spolupodílí se na řešení mezinárodních restitučních kauz.

  • Facebook
  • Twitter