Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Další požár v jihlavském Enviropolu: nový hasící systém zafungoval

/
/
/
391 ZobrazeníMilionové investice jihlavského závodu Enviropol do opatření proti požárům se ukázaly jako efektivní. Zatěžkávací zkouškou si moderní hasící systém (tzv. sprinklery) prošel o uplynulém víkendu, kdy v objektu závodu začalo hořet.

„Sprinklery, které chrání střechu haly, se spustily téměř okamžitě. Za jedinou minutu z nich proudilo osm tisíc litrů vody. Hasiči přijeli už pouze na kontrolu a případné dohašení. Jsme rádi, že investice do moderního hasícího systému prokázala svoji opodstatněnost,” vyjádřila se manažerka Enviropolu, který se věnuje zpracování elektroodpadu, Pavla Marušová.

Příčinou požáru byly akumulátory, které jsou v dnešní době součástí velkého množství elektrozařízení. Vedení Enviropolu neustále hledá cesty k tomu, jak požárům zabránit. „Do našeho závodu se spotřebiče dostávají k recyklaci již na konci své životnosti, kdy jsou často mechanicky poškozené. Velmi často jsou i akumulátory za hranicí své životnosti. Z toho pak pramení rizika zahoření, kterým je náš závod při zpracování vystaven,” přiblížila Pavla Marušová.

Stejné problémy řeší zpracovatelé elektroodpadu po celém světě. „Rizika se snažíme maximálně eliminovat nejen kvůli bezpečnosti našich zaměstnanců a škodám na majetku, ale primárně z důvodu omezení negativních vlivů na životní prostředí,” dodala manažerka Enviropolu.

Velkou investicí na snížení rizika požárů byla i v loňském roce instalovaná linka na předtřídění elektroodpadu tzv. “Smasher“. Materiál se při průchodu linkou mechanicky rozvolní a vytříděné akumulátory jsou následně správně uskladněny, což výrazně snižuje riziko vzniku požáru. Nové technologie zpracování společně s novým hasícím systémem by měly zaručit maximální ochranu životního prostředí.

Zdroj: společnost Enviropol

  • Facebook
  • Twitter