Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dálnice D1 na Vysočině, oprava mostu u Velké Bíteše

/
/
/
588 ZobrazeníV první polovině dubna odstartovaly práce na rekonstrukci dálničního mostu ev. č. D1-201..2, který se nachází v levém jízdním pásu u Velké Bíteše. V rámci modernizace úseku 21 dálnice D1 nebyla oprava této levé části mostu postaveného v roce 1976 provedena, a proto je řešena nyní jako samostatná akce. Současně s rekonstrukcí mostu projde rekonstrukcí i vozovka.

V rámci akce dojde k opravě vozovky a příslušenství levé nájezdové větve ve směru na Prahu. Zakázku provede společnost Metrostav Infrastructure, a. s., za 34,78 milionů korun bez DPH s uvedením do provozu za 91 dnů. Ta ze čtyř uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější nabídku
Oprava mostu má zlepšit jeho stavební stav a aktualizovat mostní příslušenství (svodidla) podle současných technických předpisů. Zlepšením jeho stavebního stavu jak nosné konstrukce, tak spodní stavby dojde k prodloužení životnosti mostu a zlepšení komfortu provozu na mostě. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby je hodnocen stupněm IV – uspokojivý stav.
Vozovka na mostě má vyjeté koleje s četnými trhlinami, které jsou opatřeny zálivkou. Izolace je v oblastech uložení nosné konstrukce poškozena a na úložné prahy zatéká. Paty svodidlových sloupků jsou napadeny korozí, zábradelní svodidlo je nenormové. Na přístupných plochách nosné konstrukce nebyly zjištěny žádné významnější poruchy. Zjištěno bylo pouze poškození koncových částí nosníků. U spodní stavby je problém v rozpadu povrchů úložných prahů a koroze betonářské výztuže také v důsledku nadlimitní hloubkové kontaminace betonu chloridy.
Oprava mostu tak bude znamenat výměnu mostního svršku a příslušenství, výměny obou závěrných zídek a úložných prahů. Budou také odstraněny a provedeny nové přechodové desky. V rámci opravy mostu budou vyměněna stávající ocelolitinová ložiska za ložiska elastomerová. Na prefabrikovanou nosnou konstrukci bude vybetonována spřahující železobetonová deska a na ní bude provedena celoplošná izolace a následně nová konstrukce vozovky. Nově budou také vybetonované římsy s kotvenými ocelovými svodidly a dojde také na osazení nových mostních odvodňovačů.
Současně s rekonstrukcí mostu bude provedena rekonstrukce vozovky v předpolích mostu (celkem 208 metrů) a její rozšíření tak, aby v základním příčném uspořádání byla šířka každého jízdního pásu minimálně 11,5 metru, což odpovídá rozšíření z kategorie 26,5 na kategorii D 28. Tato šířka už umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyř pruhovém režimu (dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy) při budoucích opravách. Provedena bude oprava vozovky a příslušenství levé nájezdové větve ve směru na Praha, kde se odfrézují stávající vozovkové vrstvy na tloušťku 120 mm a nahradí novými asfaltovými vrstvami.

Dopravní omezení je už vyznačené a instalované na silnici I/37, kterou dálniční most překlenuje. V závislosti na fázi rekonstrukce bude doprava na této komunikaci pod mostem řízena kyvadlově světelnou signalizací. Oprava horní stavby mostu na dálnici D1 bude probíhat za úplné uzavírky dálnice v jízdním pásu směrem na Prahu. V průběhu tohoto víkendu se začne stavět dopravní omezení, které provoz převede do jízdního pásu směrem na Brno, kde se bude jezdit v režimu 2+2 a to až do 24. července 2021. Po tomto datu budou už probíhat pouze dokončovací práce bez dopadu na dopravu.

Úvodní ilustrační foto: rekonstrukce dálnice D1, archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter