Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Centrum primární prevence Vrakbar oslavilo 24. narozeniny

/
/
/
1036 ZobrazeníTéměř čtvrtstoletí si připomnělo centrum primární prevence Vrakbar. Do konce roku 2007 fungovalo Centrum prevence a nízkoprahový klub pro děti a mládež Vrakbar (dále jen NZDM Vrakbar) jako jedno zařízení, které svou činnost zaměřovalo na tři hlavní oblasti.

Šlo o dopolední Programy primární prevence pro školní kolektivy, odpolední Nízkoprahový klub pro mládež a terénní práci.
Vlivem legislativních změn, nárůstem odborných požadavků na pracovníky a zejména na kvalitu poskytovaných služeb, došlo v roce 2008 k úplnému oddělení jednotlivých činností a vznikají dvě samostatné služby – Centrum primární prevence Vrakbar a NZDM Vrakbar. A z někdejších žáků a klientů jsou už dnes i naši zaměstnanci.
V současné době se v CPP Vrakbar zaměřujeme zejména na realizaci programů primární prevence rizikového chování pro žáky základních a studenty středních škol na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Všemi nabízenými programy prostupuje téma vztahů, které považujeme nejen ve školních třídách za stěžejní. „Dotýkáme se přitom i specifických okruhů jako je závislost, tolerance nebo partnerství, intenzivně se věnujeme problematice dění a komunikace na sociálních sítích i rizikům hráčství. Kvůli uzavření škol v souvislosti s covid-19 jsme se s primární prevencí do on-line prostoru přesunuli také, a nabízeli třídám programy na dálku. Epidemie nás rovněž přiměla vytvořit několik programů pro podporu duševního zdraví, na které žáci reagují velmi vstřícně a s povděkem.
V rámci preventivních aktivit pracujeme i s učiteli, kterým nabízíme prostor supervizní skupiny, pro školní metodiky prevence realizujeme 2x za školní rok setkání školních metodiků prevence, poskytujeme školám informační servis a základní poradenství. Aktuálně tvoří tým Centra prevence osm pracovníků, z čehož jsou čtyři na částečný úvazek a zbývající externí lektoři na DPP,“ popisuje Romana Kubů, pracovnice CPP Vrakbar.

Od roku 2022 chtějí ve Vrakbaru rozšířit škálu nabízených aktivit o vzdělávání pedagogů. „V rámci interaktivních seminářů se zaměříme na témata související s primární prevencí a s budováním zdravého klimatu ve třídách jako je např. práce s třídními pravidly, role třídního učitele, vedení třídnických hodin a podobně. Vzdělávací semináře by měly zároveň reagovat na aktuální potřeby učitelů, protože jejich práce je jedna z nejnáročnějších a na nich škola stojí i padá. Opakovaně přitom zjišťujeme, že školní prostředí se vedle rodiny stává stále důležitějším místem, kde se formuje lidská osobnost, schopnost vzájemného soužití a celkový přístup k životu.
Za ta léta bychom napočítali stovky a stovky setkání s dětmi i učiteli, tisíce a tisíce oceňujících zpětných vazeb a vedle toho spoustu probojovaných zápasů – nejen při řešení obtížných školních případů, ale také zápasů o budoucnost a směřování centra, o dotace a granty, o dobrý tým. Málokdy můžeme při plánování dohlédnout dál než k horizontu příštího roku, přesto se do budoucna díváme se střízlivým optimismem,“ dodává Jan Tkadleček, pracovník CPP Vrakbar.

  • Facebook
  • Twitter