Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Brtnické předměstí Jihlavy jako semestrální práce studentů Fakulty architektury brněnského Vysokého učení technického

/
/
/
483 ZobrazeníStudenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (VUT) zavítali na třídenní workshop do Jihlavy. Tématem jejich letošních semestrálních prací je totiž jeden z nejkrásnějších příjezdů do centra Jihlavy – Brtnická ulice.

Úkoly studentů VUT v Brně se liší podle ročníků – starší zaměřují na urbanismus místa, mladší budou řešit spíše jednotlivé dostavby. Základem každé architektonické práce je však definice a nastudování daného místa, což bylo cílem třídenního workshopu v Jihlavě. Kromě zkoumání různých plánů a dokumentů si studenti část města prošli a názory na něj získali i od samotných pracovníků Magistrátu města Jihlavy, a to zejména z Útvaru městského architekta (ÚMA) nebo oddělení geografických informačních systémů.

„K řešení pro studenty jsme téma Městská třída Brtnická vybrali proto, že má velký potenciál a spojuje různě obtížná témata k řešení. Studenti různých ročníků si tak vždy můžou najít vhodné dílčí téma a přitom spolupracovat a vnímat kontext celku,“ vysvětluje vedoucí ÚMA Aleš Stuchlík, proč byla jako téma zvolena právě Brtnická ulice a její okolí.

Brtnická ulice byla rozdělena do čtyř řešených území – pod Znojemským mostem, lokální centrum Na Slunci, oblast u křižovatky s ul. Tylova a území u Pančavy. Studenti při své práci například definovali problémy v území, například dlouhé prázdné ulice s garážemi, bez obytných částí nebo naopak nahuštěná obydlí bez výhledů či základní vybavenosti. Zároveň se zaměřili na místa s potenciálem – různé proluky, kde by upravili zástavbu či přidali zeleň.

„Studenti jsou stále ve fázi rozpracovaných rozborů, návrhy tak byly většinou ve formě základních skic. Co se týče základního úkolu, a to je definice řešeného území, to většinou zvládli v pořádku. Se studenty jsme diskutovali mimo jiné v návaznosti na připravované záměry jak města, tak soukromých investorů v širším okolí. Někteří studenti si za řešené území vybrali i lokality kolem Staré plovárny. Můžeme se tak těšit i na názory na vylepšení území v rámci Stříbrného údolí,“ doplnil dále Aleš Stuchlík.

Studenti budou na zvolených tématech nadále pracovat v průběhu zimního semestru. Finální výstupy bychom tak mohli znát na začátku příštího roku.

  • Facebook
  • Twitter