Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Oprava povrchu silnice v Pohledu se o krok přiblížila

/
/
/
477 ZobrazeníŘeditelství silnici a dálnic ČR (ŘSD) má potřebné stavební povolení k tomu, aby stavební firma mohla zahájit opravu silnice I/19 na průtahu Pohledem u Havlíčkova Brodu. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele, přičemž o zakázku v předpokládané hodnotě 23,58 milionu korun bez DPH se ucházejí čtyři subjekty.

Nejnižší cena nabídky je 21,45 milion korun bez DPH a současně jde o nejkratší dobu uvedení do provozu za 16 týdnů. Nyní hodnotící komise vyhodnocuje všechny podané nabídky z hlediska splnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ekonomické výhodnosti.
Stavba navazuje na ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem, které zlepšují stav i bezpečnost komunikace. Technický stav vozovky stávající části silnice už neodpovídá požadavkům kladeným na silnice I. třídy, a tak účelem stavby je zejména zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkové prodloužení její životnosti. Připravovaná oprava na průtahu Pohledem v celkové délce 1,04 kilometru představuje práce v úseku od konce stavby přeložky silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany – Pohled) až za poslední sjezd na konci Pohledu směrem na Simtany. Oprava vozovky bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílilo sjednocení šířky na tři metry jízdní pruh a 0,25 metru vodicí proužky. Celková šířka zpevnění asfaltem bude maximálně 6,5 metru.
V rámci prací dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládce nových. V některých úsecích se přepokládá kompletní sanace vozovky z důvodu nedostatečně únosných okrajů v místech historického rozšiřování komunikace. Dojde rovněž k obnově a doplnění svodidel, aby zádržný systém v řešeném úseku odpovídal současným normám. Způsob odvodnění zůstane zachován. Odvedení vody z povrchu vozovky do uličních vpustí bude v části Přibyslavské ulice zlepšeno novými obrubníky. V úsecích s výskytem silničních příkopů podél silnice I/19 budou tyto pročištěny a osety hydroosevem. Opraven bude propustek pod silnici a dále se pročistí stávající propustky pod sousedními sjezdy. Všechna kolmá čela těchto propustků v extravilánu budou odstraněna a nahrazena čely šikmými.
Opravu plánuje ŘSD za úplné uzavírky silnice I/19, důvodem opatření je nedostatečná šířka stávající silnice, která neumožňuje provádění po polovinách. Doprava bude do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny převedena na své značené objízdné trasy. V současné době se v Pohledu provádí výstavba nové kanalizace s uzavírkou v Přibyslavské ulici. Termín zahájení opravy silnici I/19 je tak závislý na termínu dokončení kanalizace. Pokud to bude časově možné, bude se ŘSD snažit akci uskutečnit do konce stavební sezony.

  • Facebook
  • Twitter