Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava vytvořili novou aplikaci

/
/
/
2722 ZobrazeníPro tuto příspěvkovou organizaci vytvořili studenti VŠPJ oboru aplikovaná informatika Ondřej Šimon, Filip Svoboda a Dominik Janák webovou aplikaci sloužící k evidenci klientů. Aplikace je vytvořená na míru pro provoz SPC. Slouží především k evidenci klientů se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy pro děti, žáky a studenty s postižením mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, řečovým, autismem a souběžným postižením více vadami. U každého klienta je uveden psycholog a speciální pedagog, který zajišťuje poradenské služby. Součástí evidence je také informace o diagnóze klienta, jaké vzdělávací zařízení navštěvuje a jaký rámcový vzdělávací program absolvuje. Jednou z jejích výhod je, že s ní může pracovat více uživatelů současně. 

Vývoj aplikace a její další rozvoj má za VŠPJ na starosti garant předmětu webové technologie 1 František Smrčka. Právě v jeho předmětu se aplikace vytvářela. Podle jeho názoru vytvořením této aplikace teprve vše začalo. Poté ji bylo nutné periodicky aktualizovat, tedy reagovat na měnící se požadavky SPC na výstupy a také bylo potřeba přizpůsobovat se neustálým změnám legislativy. 

Podle Dany Strakové, speciální pedagožky, aplikace slouží k výkaznictví školského poradenského zařízení. Je velkým pomocníkem při sběru ČŠI dle požadovaných kritérií např. počet žáků s lehkým mentálním postižením vzdělávaných v běžných třídách a v třídách podle §16. V současné době je v aplikaci evidováno téměř 2000 klientů. 

Evidence klientů školských poradenských zařízení (ŠPZ) je aktuálním tématem MŠMT. Na setkání vedoucích pracovníků SPC bylo zjišťováno, jaký software používají ŠPZ k evidenci svých klientů. MŠMT má v plánu propojit databáze škol a ŠPZ a zajistit výkaznictví dle potřeb jednotlivých zařízení.

  • Facebook
  • Twitter