Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Vesnická památková rezervace Ubušínekrn n

/
/
/
1879 Zobrazenírn

Tradiční chaloupky zde doplňují atypické srostlice obytných domů s do patra vystavěnými sýpkami. Stěny venkovské usedlosti čp. 8 jsou líčeny bílým vápenným nátěrem. Tento postup se na Českomoravské vrchovině rozšířil zejména ve spojitosti s protipožárními nařízeními z konce 18. a počátku 19. století, kdy byla omezována stavba domů ze spalných materiálů: bílý nátěr tak alespoň částečně připodobnil objekt zděným omítaným domům. Vápenný nátěr navíc chránil dřevěné části před drsnými klimatickými podmínkami i škůdci. Líčení se obnovovalo velmi často, zejména před významnými svátky a událostmi, jakými byly například Velikonoce.
Hlavní stavení usedlosti je typem tzv. smíšené komorovo-chlévní dispozice domu, kdy středem objektu vedla rozlehlá chodba, ze které byly přístupné světnice i komora s uskladněnými potravinami a chlévy. Hospodář tak měl všechny důležité věci pod jednou střechou, což bylo vítané zejména v zimních měsících, kdy okolí domu zahalily peřiny hlubokého sněhu.Hlavní křídlo je rozděleno rozlehlou síní, do které vede z podélné severní strany domu vstup zdobený štukovými plastickými sloupy s profilací. Obytná část je roubená, přiléhající hospodářské zázemí je zděné z vnější strany s naznačenými rámy a záklenky slepých oken. K hlavní hmotě stavení přiléhají další, menší hospodářské části s kurníky, chlévy, ovčínem, kolnami a roubenou stodolou, společně svírají čtyřbokou dispozici dvora.

Zdroj: Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem

rn n

  • Facebook
  • Twitter