Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Vánoční benefiční koncert v Jaroměřicíchrn n

/
/
/
341 Zobrazenírn

Chrámový pěvecký sbor Jaroměřice nad Rokytnou pod vedením sbormistky Renáty Plačkové, soubor Collegium Ad Maiorem Dei Gloriam a hosté vytvořili v naplněném kostele skutečně vánoční, slavnostní a velmi příjemná atmosféru. 

Úvodní a závěrečné slovo patřilo osobě nejpovolanější, jaroměřickému faráři P. Tomáši Holcnerovi, za město, které koncert spolufinancovalo, vystoupil se slavnostním pozdravem a slovy díků starosta města Jaroslav Soukup. Třešničkou na slavnostním dortu byla závěrečná promluva a požehnání pomocného biskupa českobudějovického a probošta katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích Pavla Posáda, jenž poctil jaroměřický chrám a benefiční koncert svoji milou návštěvou.

Tomáš Holcner pojal vánoční koncert jako připomenutí významu a účelu vystavění chrámu sv. Markéty, který měl na srdci a na mysli už v první polovině 18. století majitel jaroměřického zámku spolu s chrámem sv. Markéty, Jan Adam z Questenberka, a sice to, aby se chrám stal nejenom duchovním místem víry a odpouštění, ale také kulturním stánkem, v němž se budou lidé setkávat, naslouchat hudbu, zamýšlet se nad svým životem a hledat a naplňovat své ideály a přání. 

Ve svém krátkém zamyšlení o člověku připomněl, že přestože člověk není rozhodně ideálním tvorem a bývá někdy až zlý a sobecký, tak mu Bůh věří. A věří mu natolik, že mu svěřil dítě, novorozeného člověka. A to, že „Bůh věří člověku“ by mělo být podnětem k tomu, aby lidé vnímali toto sváteční období především jako čas odpuštění a čas zamyšlení.

 Slova díků faráře P. Holznera v závěrečné části jeho slavnostní řeči patřila jak protagonistům svátečního vánočního koncertu, kteří svým zpěvem dokázali, že zpívají skutečně ze srdce a rádi, tak i jeho všem účastníkům, kteří měli možnost svým dobrovolným vstupným přispět na opravu chrámu, která ho v následujících letech čeká. Protože svatostánek je skutečně v havarijním stavu, je na programu jeho velmi náročná rekonstrukce, která bude probíhat minimálně v následujících třech letech a jejíž cenová relace se pohybuje kolem sta milionů korun a jaroměřická farnost by se měla spolupodílet na jejím financování jednou dvacetinou.

V rámci koncertu zazněla z kůru tvorba významných českých barokních hudebníků, skladatelů, básníků, varhaníků a sbormistrů jako Bedřich Bridel (Rozjímání o nebi, Poslyš, ó křesťané), Václav Karel Holan Rovenský (Již Slunce z Hvězdy vyšlo, K Ježíškovi, miláčkovi, Spanilé z archy holubičky, Puer natus in Bethlehem, Děťátko rozkošné nám se narodilo), Václav Matěj Šteyer (Raduj se všecko stvoření), Adam Václav Michna z Otradovic (Vánoční magnét a střelec, Vánoční noc), František Xaver Brixi (Aria pastoralis, Pastorella), Jan Josef Božan (Nový rok běží) a Jiří Ignác Linke (Den přeslavný). Německou hudbu zastupoval jeden z největších geniů všech dob a završitel barokní hudební hudby Johann Sebastian Bach (Pastorale BWV 590). Chrámovým prostorem zazněly i dvě anonymní skladby v podání zobcových fléten a varhan (Divertimento da camera a Sinfonia a flauto solo e basso).

V programu vystoupili kromě členů Chrámového pěveckého sboru a souboru Collegium Ad Maiorem Dei Gloriam Renáta Plačková (zpěv), Miroslava Doležalová (varhany), Amálie a Žofie Hartmanovy (zobcové flétny) a Leoš Hrdý (varhany).

Své díky účinkujícím vyjádřil již výše zmiňovaný biskup Pavel Posád, jenž chrám sv. Markéty označil za skutečnou perlu jihozápadního koutu naší země. A celý koncert ohodnotil velmi krátce, zato velmi výstižně, slovy: „Krásné místo v krásném kostele, vynikající sbor a krásné písně, vyjadřující radost z narození.“

P. Pavel Posád popřál všem, aby následující rok byl rokem pokojným a požehnaným a abychom se my, lidé, nejenom veselili a radovali, ale také mysleli na to, že máme ve svých životech i ledacos napravovat.

Dlouhotrvajícím a upřímným potleskem vyjádřili všichni přítomní nejenom souhlas s vyslyšeným slovem pana biskupa, ale i uznání a poděkování všem organizátorům a zvláště pak protagonistům vánočního benefičního koncertu, kteří se na závěr koncertu přišli představit, poklonit a poděkovat publiku.

Vánoční koncert v chrámu sv. Markéty byl důstojným a vskutku šťastným zakončením celého bohatého kulturního roku 2017 v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

rn n

  • Facebook
  • Twitter