Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn V Havlíčkově Brodě připravili revitalizaci Smetanova náměstírn n

/
/
/
359 Zobrazenírn

„Druhá etapa revitalizace zahrnuje celkovou úpravu pěších cest a dílčí úpravu jejich trasování, nový bezbariérový přístup na jednotlivé úrovně obchodního domu, vytvoření veřejného prostranství v dolní části náměstí s možností konání trhů a jiných společenských aktivit,“ popsal některé z úprav na Smetanově náměstí místostarosta Libor Honzárek.

Obnovu dozná také zeleň v parku. Umělá závlaha hlavních travnatých ploch umožní, aby se staly místem krátkodobé relaxace obyvatel i návštěvníků města. Celým parkem bude protékat mělký potok, který nabídne snadné osvěžení v letních měsících. Jediná plocha na náměstí, na které se objeví dlažba, vede podél frekventované pěší trasy mezi Havlíčkovým náměstím a obytnými budovami okolo Trčkovy a Beckovského ulice.
Tento prostor, na kterém je v současné době umístěno tržiště, se stane hlavním společenským centrem celého náměstí. Po rekonstrukci bude nadále sloužit pro trhy v modernější podobě. „Po dobu prací dojde k přemístění stávající tržnice na horní část náměstí do prostoru mezi parkovištěm u základní umělecké školy a Havlíčkovou uličkou. Na této ploše bude umístěno pět stabilních stánků a zbude místo i pro několik mobilních tržních míst. Se zprovozněním náhradní tržnice město počítá v polovině března letošního roku,“ vysvětlil místostarosta Čeněk Jůzl. Po dokončení prací se tržnice vrátí na své původní místo. 

rn n

  • Facebook
  • Twitter