Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Společně a úspěšně v Jihlavě slaví první rok rn n

/
/
/
431 Zobrazenírn

„Zhodnotili jsme první rok naší úzké spolupráce, především díky práci předškolních klubů Klíček, Klubíčko a Mateřské školy Mozaika se podařilo zapojit do běžných mateřských školek 14 dětí,“ řekla k tématu schůzky koordinátorka projektu Pavlína Kolářová.

Předškolní zařízení Klubíčko a Klíček při Oblastní charitě Jihlava navazuje na dvouletou spolupráci s organizací Člověk v tísni v projektu s názvem Společně a úspěšně v Jihlavě. Posláním Klubíčka a Klíčku je pomoc a podpora rodinám s dětmi ve věku 3 až 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Kluby jsou v provozu čtyřikrát týdně, kromě vzdělávacích částí pro děti, v rámci nich probíhá intenzivní komunikace s rodinami, semináře, ale i adaptační pobyty ve školkách.

Setkání se zúčastnili zástupci Oblastní charity Jihlava, MŠ Mozaika, Statutárního města Jihlava a Střední školy stavební,  kteří jsou do projektu zapojeni. Dalšími účastníky byly zástupci za TP SOVY, Centra pro rodinu Vysočina, OSPOD Jihlava a zástupci z řad spolupracujících rodin.

Projekt Společně a úspěšně v Jihlavě má dvě stěžejní témata. Předškolní vzdělávání a druhé téma Prevence školní neúspěšnosti, které představil ředitel Střední školy stavební – partner projektu Pavel Toman. Cílem je podpořit žáky a studenty ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělávacího systému.
Projekt je jedinečný tím, že zahrnuje komplexně podporu od mateřských škol přes základní vzdělávání až po střední školy. Další odborná platforma proběhne na jaře 2018

rn n

  • Facebook
  • Twitter