Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Na Jihlavsku hledali na Nový rok skorce vodního a našlirn n

/
/
/
473 Zobrazenírn

Na různých místech vycházky pozorovali hejna divokých kachen, v jednom z nich se skrývala slípka zelenonohá. Po cestě si účastníci prohlédli budky, v nichž skorec vodní hnízdí, dozvěděli se něco o jeho životě. Trasa vycházky vedla i přes Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava, kde si mohli všichni prohlédnout jeho vybavení. Skorec vodní se několikrát předvedl na různých místech vycházky, a to letící nad řekou, sedící na kameni a střídavě se potápějící.  V závěru vycházky účastníci pozorovali také pár skorce vodního

Na konci vycházky Pavel Hobza zavedl účastníci na svoji zahradu, kde pozorovali na krmítku sýkoru koňadru a sýkoru úhelníček a na řece tekoucí kolem zahrady Pavla Hobzy pozorovali účastníci slípku zelenonohou a na kameni sedící skorec vodní. Vycházku vedl Pavel Hobza,  který velmi detailně povídal o jednotlivých ptácích. Účastníkům  přálo počasí a všichni vyslovili organizátorům velké poděkování.

rn n

  • Facebook
  • Twitter