Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Jihlavská radnice vydává dvě nové knihy archiváře Ladislava Vilímkarn n

/
/
/
372 Zobrazenírn

Když radnice začala pracovat v roce 2014 na vydání knihy I domy umírají vstoje, uvažovalo se o jednom či dvou dílech. Nyní je tu čtvrté pokračování. „A pracuji na pátém díle, zaměřuji se v něm na minulost ulic Jiráskova, Fritzova a okolí. Budu pracovat, dokud mi budou síly stačit,“ prohlásil Ladislav Vilímek.

„Série I domy umírají vstoje je bez nadsázky nejpopulárnější knihou vydávávanou městem. V publikacích se podařilo zmapovat domy, které byly zbourány, osudy jejich obyvatel, kteří byli vystěhování z důvodu okupace, což se týkalo židovského obyvatelstva, nebo z důvodu vysídlení početných německých obyvatel po druhé světové válce. Těší nás zájem obyvatel o historii města, ve kterém žijí,“ říká vedoucí oddělení vnějších vztahů Jana Petrůjová. 

Zatím poslední díl se věnuje ulicím bývalého Špitálského předměstí – Havlíčkově, Gorkého, Příční, Palackého, Třebízského, Rokycanově, Úvozu, Chlumově a náměstí Svobody.  V přechozích dílech autor zmapoval ulice uvnitř hradeb, například již neexistující Starou uličku za dnešní Snahou, Mrštíkovu, Matky Boží, Znojemskou, Věžní, Benešovu, Palackého, Komenského, Křížovou, Dominikánskou, Husova a Masarykovo náměstí, přesněji soubor budov Krecl, na náměstí se domy nebouraly. Popsané jsou i domy a osudy lidí z předměstí, tedy ulic Telečské, U Dvora a Žižkovy. 

Kniha I domy umírají vstoje IV vychází v nákladu 500 kusů, ke koupi je v Turistickém informačním centru v budově jihlavské radnice za 300 korun. 

Druhou novinkou je publikace Židovští studenti latinského a německého gymnázia v Jihlavě. Město Jihlava vydává tuto publikaci jako vzpomínku na židovské studenty gymnázia a na jejich tragické osudy v období holokaustu. 

„Jedno mě však až donedávna skrytě zaměstnávalo. Zatímco oběti holocaustu z českého gymnázia mají pamětní desku při vstupu do této budovy, na niž jsem se jejich soupisem podílel, ti z německého gymnázia nemají nic. A tak padlo rozhodnutí. Náhradou jim budiž tato publikace a závěrečná stránka v podobě pamětní desky,“ uvedl Ladislav Vilímek.

Publikace Židovští studenti latinského a německého gymnázia v Jihlavě vychází v nákladu 300 kusů, ke koupi je rovněž v Turistickém informačním centru v budově jihlavské radnice za 90 korun.

Město Jihlava v roce 2017 vydalo celkem tři tituly, kromě zmíněných novinek Ladislava Vilímka také publikaci Zdeňka Jaroše a Ondřeje Stránského Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy, která je již vyprodaná, na příští rok se připravuje její dotisk. 

V roce 2018 radnice bude připravovat k vydání zmíněné páté pokračování série I domy umírají vstoje.

rn n

  • Facebook
  • Twitter