Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Otevřené dveře pro veřejnost, začíná obnova kostela sv. Ignáce

/
/
/
427 ZobrazeníSlavnostní zahájení obnovy kostela sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí v Jihlavě se uskuteční ve čtvrtek 2. června od 15.30 za účasti veřejnosti. Začíná několik let plánovaná rekonstrukce průčelí a střechy kostela.

Obnovu kostela za téměř třicet milionů korun realizuje farnost díky dotacím z Fondů EHP a Norska. Dokončení oprav je naplánováno na podzim 2023.

První část oprav zahrnuje opravu krovu, výměnu střešní krytiny a náročnou obnovu západního průčelí, včetně kamenických prvků, oken a dveří. Dominanta jihlavského Masarykova náměstí tak získá nejen důstojný vzhled, ale především měděnou střechu.

Kostel sv. Ignáce spravuje římskokatolická farnost u sv. Jakuba v Jihlavě, ta se v roce 2021 stala úspěšným příjemcem grantu z Fondů EHP a Norska z programu Kultura. Ze stejného zdroje čerpá také město Jihlava na obnovu domu Masarykovo náměstí 21, která začala začátkem tohoto roku. „Jihlava je tak jediným městem v České Republice, které z Fondů EHP a Norska financuje dva projekty, a dokonce na jednom náměstí. Těší nás, že se památky našeho města daří obnovovat a tyto významné kulturní skvosty získávají podporu i v zahraničí,“ uvedl náměstek primátorky Jihlavy Martin Laštovička.

Podle jihlavského faráře Mariána Huska je oprava významné kulturní památky v centru Jihlavy nezbytná. Krytina z bonského šindele už dosluhuje, některé prvky krovu jsou napadeny hnilobou a zdobné průčelí kostela je v havarijním stavu.

Na slavnostním zahájení projektu 2. června od 15.30 farnost představí investiční akci a nový program nazvaný Ukaž se! Ten zahrnuje plán oprav a do budoucna nabídne obyvatelům i návštěvníkům Jihlavy zajímavé kulturní akce a zpřístupnění atraktivních interiérů kostela.

  • Facebook
  • Twitter