Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Nejen Jihlavští chtějí zachovat barokní mostek v Henčově

/
/
/
3420 Zobrazení„Podle plánu projektantů by přes mostek měla vést staveništní komunikace pro výstavbu obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova a proto by měl být tento kamenný mostek stržen a nahrazen ocelovým propustkem. Přestože se jedná o nezdobnou a neokázalou stavbu, myslíme si, že patří neodmyslitelně k rozvoji Vysočiny – vždyť až do předválečných let věrně sloužil na klíčové silniční spojnici mezi Jihlavou a Brnem. Jako takový byl mostek součástí v tomto úseku stále dochované části nejstarší trasy bývalé císařské silnice, budované v letech 1783 až 1787 a nazývané i dnes „starou brněnskou silnicí“. Nijak nezpochybňujeme vysokou prospěšnost stavby obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova. Jsme ale přesvědčeni, že v rámci stavby a při velikosti jejího předpokládaného rozpočtu hrazeného z fondů Evropské unie lze nalézt takové technické řešení, kterým bude tento historický mostek pro budoucí generace ušetřen. Nemyslíme si, že fakt, že tato historická stavba nikomu nepatří, by měl být důvodem k jejímu zničení,“ píší v petici Zachraňme henčovský mostek její autoři.

„Jsem samozřejmě pro obchvat Nových Domků a Velkého Beranova, zároveň mám rád zachování původních staveb. Jsem amatér a konečnou verzi musí zhodnotit projektant. Ale očima laika nevidím důvod, proč by nová komunikace nemohla vést o pár metrů výš od tohoto starého mostu a tím pádem most také zachránit. Děkuji,“ zdůvodnil svůj podpis pod petici Jan Mráz z Velkého Beranova.

Podobný názor má i Vojtěch Zikmund z Nového Města na Moravě. „Podepisuji, protože mi na této barokní památce velice záleží a podporuji její uchování. Stejně tak mnohých dalších podobných památek, které nás spojují s naší historií.“

O tom, že by se dalo najít jiné řešení současného projektu, je přesvědčena Daniela Kremlová z Řehořova. „Myslím, že by měl být mostek zrekonstruován a zachován pro další generace. Takovéto stavby, historicky cenné, je třeba si vážit. Určitě se dá vymyslet náhradní řešení stávajícího projektu tak, aby zůstal mostek tam, kde již několik dlouhých století stojí.“

Petici mohou zájemci podepsat zde.

  • Facebook
  • Twitter