Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Mapa jihlavských dopravních problémů a podnětů podle veřejnosti

/
/
/
369 ZobrazeníTyto a další připomínky, ale i pochvaly, mohli obyvatelé a návštěvníci Jihlavy během září zaznamenat online do Názorové mapy dopravy. Webová aplikace byla jedním ze způsobů, kterým se veřejnost může aktivně zapojit do projektu Jihlava [ne]jede. 

Cílem projektu je vytvoření Plánu mobility města, který analyzuje a stanoví priority města v rozvoji dopravy do roku 2030. „Kromě toho, že tento dokument detailně popíše dopravu ve městě a navrhne řešení problémů, je nezbytným podkladem, který městu umožní čerpat dotace,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast strategií Jana Mayerová.

Celkem se sešlo přes 420 příspěvků, které tým projektu Jihlava [ne]jede rozdělil do skupin podle toho, jestli se týkají organizace a řízení dopravy, bezpečnosti, infrastruktury nebo provozu MHD. Pouze 6 % tvořily pochvaly dobrého řešení.

Kolony jsou dle příspěvků v mapě největším problémem v Brněnské, Hradební, Okružní a Žižkově ulici. Několik připomínek se sešlo k nevhodnému nastavení semaforů na křižovatce Hradební a Znojemská.

Řidiči i chodci si dále stěžovali na špatný rozhled na křižovatkách a nevhodně umístěné nebo chybějící přechody.

Obyvatelům Jihlavy také chybí dobudování jihovýchodního obchvatu města a dořešení situace u sjezdu z obchvatu u ulice Romana Havelky, kde chybí sjezdy a propojení komunikací pro pěší a cyklisty.

Na špatnou dostupnost MHD si stěžují obyvatelé sídliště Březinky či nově vybudované oblasti v Horním Kosově a lidé dojíždějící do průmyslového areálu u vlakové zastávky Jihlava-Bosch Diesel.

Výsledky online průzkumu jsou k dispozici na www.jihlava.cz/nejede, kde jsou na mapě Jihlavy zobrazeny barevně odlišené body dle typu přispěvatele a charakteru připomínky. Po rozkliknutí bodu se zobrazí text připomínky nebo pochvaly.

„Názorová mapa nám pomohla doplnit problémy, které znají nejlépe každodenní uživatelé dopravy, a také jsme si díky ní ověřili již definovaná slabá i silná místa. Příjemně nás překvapil poměrně velký zájem obyvatel a dobře popsané problémy i návrhy řešení. Připomínky zapracujeme do návrhu plánu mobility, který bude připravený na jaře příštího roku,“ uvádí Daniel Šesták, manažer plánu mobility.

  • Facebook
  • Twitter