Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kaple Panny Marie v Simtanech novou kulturní památkou Vysočiny

/
/
/
835 ZobrazeníKaple Panny Marie v Simtanech na Havlíčkobrodsku byla v prvním čtvrtletí roku 2018 prohlášena za kulturní památku. Zařadila se tak do seznamu téměř tří tisíc chráněných památek v regionu.

Volně stojící barokní kaplička z doby kolem poloviny 18. století tvoří zajímavou místní dominantu. Mimořádně hodnotná je vedle vlastní architektury zejména fresková výmalba interiéru, která vyniká neobyčejně vysokou uměleckou úrovní a pro obdobný typ drobné sakrální architektury je naprosto unikátní. Částečně odkryté a do detailu propracované mistrovské dílo svou úrovní převyšuje i výzdobu mnoha velkých sakrálních objektů, včetně nedalekého poutního místa kaple sv. Anny v Pohledu. Tato náhodně objevená cenná figurální výmalba, pravděpodobně z období baroka, je zasazená do iluzivního celku malované oltářní architektury. Zatím je celoplošně ukryta pod pozdějším vápenným líčením. Téma motivu tak lze zatím jen odhadovat na základě několika provedených sond. Celkové odhalení malby a následné restaurování proběhne v letošním roce.

„V rámci celé Vysočiny se jedná o výjimečnou freskovou výzdobu, která je projevem mimořádné uměleckořemeslné zručnosti v prostředí malé vesnice,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Stav kapličky je po kompletní rekonstrukci exteriéru v roce 2013 dobrý. Byla provedena rekonstrukce fasády a střechy a odvlhčení položením drenáže. Došlo k elektrifikaci zvonění a přeskládání podlahy. Návrh na prohlášení za kulturní památku podalo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči ve spolupráci s obcí Pohled, která je vlastníkem kapličky.

Kromě 2974 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Vysočiny nacházejí tři městské a tři vesnické památkové rezervace, 22 městských a pět vesnických památkových zón a jedna krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč – historické jádro města, Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč – soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem tři).

  • Facebook
  • Twitter