Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dobrovolníci pomáhali se založením zahrady v Třebíči

/
/
/
700 ZobrazeníV úterý 14. května proběhl na zahradě chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Denního centra Barevný svět, o. p. s., na Demlově ulici v Třebíči Dobrovolnický den ČEZ.

Díky portálu www.zapojimse.cz, který propojuje firemní dobrovolníky s neziskovými a veřejně prospěšnými organizacemi se zapojily
tři dobrovolnice z firmy ČEZ, a.s, které pomáhaly s výstavbou vyvýšených záhonů na zeleninu, se založením bylinkových zahrádek pro uživatele jednotlivých bytů chráněného bydlení a s vytvořením a osázením záhonů po obvodu celého pozemku. A aby splnili vše, co si na tento den připravili, pomohli i klienti, zaměstnaní na chráněných pracovních místech, a pracovníci Denního centra Barevný svět, o. p. s.

„Děkujeme dobrovolnicím za čas, který nám věnovaly a za velké pracovní nasazení, se kterým se do zakládání zahrady pustily. Za odborný dohled patří poděkování Janě Bochníčkové, která se zabývá tvorbou přírodních zahrad a paní Aleně Nováčkové, za její voňavé bylinky. Veliký dík patří společnosti ČEZ, a.s., která umožnila svým zaměstnancům využít tento pracovní den pro dobrovolnictví, portálu www.zapojimse.cz a městu Třebíč za finanční podporu projektu Zahrada mezi domy, kterou nám poskytlo v rámci Grantového systému města Třebíče,“ uvedl Jakub Dvořák, vedoucí chráněného bydlení.


  • Facebook
  • Twitter