Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dobrovolníci pomáhali obojživelníkům. Vyčistili Hosovský rybníček od rákosí

/
/
/
799 ZobrazeníTřináct dobrovolníků vyměnilo v úterý 9. listopadu oděv krajského úředníka za holínky, rukavice a pracovní kalhoty. Po poledni vyrazili kousek za Jihlavu k Hosovským rybníčkům, kde se hned chopili práce. Čekalo je kosení, hrabání trávy a také čištění rybníku od rákosí.

„Tato lokalita je výjimečná tím, že tady žije velké množství obojživelníků. Tady je to jedno z mála míst na Vysočině, kde se vyskytuje kuňka ohnivá,“ vysvětluje zaměstnanec Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Novák, který je i členem spolku Mokřady. Společně s kolegy věnovali půldenní dobrovolnickou práci k čištění této vzácné lokality. Rákosí je totiž potřeba každé dva roky z okolí rybníků vytrhat, aby nedocházelo k zarůstání. „Zároveň to pomáhá k udržení čisté vody a vhodného prostředí pro klidný život obojživelníků,“ vysvětlil Petr Novák a odhodil vytržené rákosy na hromadu. Hosovské rybníčky jsou celkem tři a u nich se nacházejí ještě další tři tůně. Do terénu vyrazily i dvě pracovnice z krajského oddělení věnující se životnímu prostředí. „Chtěly jsme si to zkusit a zažít na vlastní kůži, jaké to je starat se o mokřady. Rákosy jsem ještě nikdy netrhala,“ přiznává úřednice Jana a statečně přitom bojuje s rákosem, který je vyšší než ona. Martin  IT oddělení krajského úřadu po kotníky zabořený v bahně opodál trpělivě vytrhával další rákosy. S jejich vynášením mu pomáhala kolegyně.

Louka u rybníčku je díky dobrovolníkům posečená

Dobrovolníci se rozdělili na dvě pracovní skupiny. Zatímco jedna pod vedením Petra Nováka zbavovala rybník rákosí, ta druhá opodál na louce kosila trávu a na velkých plachtách ji přesouvala na místo, kde může zetlít. Spolek Mokřady je sdružení, které se věnuje ochraně přírody a krajiny a zaměřuje se hlavně na mokřady a také na ochranu ohrožených druhů obojživelníků. V přírodě vytvářejí tůně, starají se a udržují lokality, kde se živočichové vyskytují, a také pořádají osvětové akce pro veřejnost. Po poctivé práci, u které nebyla nouze o příběhy ze života a legraci, si dobrovolníci pochutnali na domácím guláši a vyslechli si přednášku o významu zadržování vody v krajině a ochraně obojživelníků.

Článek vznikl v rámci projektu: „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

  • Facebook
  • Twitter