Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn V třebíčském Alternátoru se prezentuje deset středních školrn n

/
/
/
388 Zobrazenírn

Výstavu za přítomnosti ředitelů škol a také představitelů Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina zahájila radní Kraje Vysočina Jana Fialová, která má v kompetenci školství, a Richard Horký, jenž je předsedou spolku EKOBIOENERGO, z. s., tedy zřizovatele Alternátoru. Ten poděkoval vedení kraje za to, jak se různými projekty snaží vést děti třeba k technickému vzdělávání nebo jak dětem přináší ukázky různých studijních a učebních oborů. Jako ojedinělý projekt podporující technické vzdělávání jmenoval například „Postav si své auto“, kdy studenti staví sportovní vozy Kaipan, zmínil také veletrh vzdělávání Didacta, který připravuje Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina mimo jiné právě ve spolupráci s krajem, a samozřejmě také výstavu v Alternátoru. Zároveň nastínil i myšlenku, že je potřeba cílit dále, a to zejména v době, kdy se zoufale nedostává pracovní síly.

„Kraj i ředitelé škol určitě jdou vzdělávání naproti,“ prohlásil Richard Horký. „Je to nutné hlavně v této době, kdy zaměstnavatelům po celé republice chybí 250 tisíc pracovníků. A to jde v ruku v ruce s nedostatkem učňů a studentů na středních školách. S paní radní jsme diskutovali o tom, že zkusíme prověřit, jaké jsou možnosti dostat sem na celé studium děti ze Zakarpatí třeba do oborů zednických, kuchařských, tesařských a dalších. Jedna cesta tedy je přijmout k nám dospělé občany Ukrajiny na pracovní víza, druhá pak nechat zde studovat jejich děti,“ dodal.

Se Zakarpatskou Ukrajinou, tedy někdejší československou Podkarpatskou Rusí, má Kraj Vysočina velmi úzké vztahy.

Děkujeme školám, které se na výstavě v Alternátoru prezentují: Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Gymnázium Třebíč, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Třebíč, Vyšší odborná a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Gymnázium Velké Meziříčí, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola Velké Meziříčí, Gymnázium Jihlava.

Více fotografií na Facebooku.

rn n

  • Facebook
  • Twitter