Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Nové pozemky pro výstavbu domů připravují v Třebíčirn n

/
/
/
419 Zobrazenírn

Součástí stavby je vybudování komunikací a chodníků, parkovacích ploch, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, stanovišť pro komunální odpad a také sadové úpravy.

Tato lokalita je určena pro výstavbu celkem 33 rodinných domů, z toho 28 řadových, dva dvojdomky a jeden samostatný dům. Všechny novostavby rodinných domů budou přístupny z navržené páteřní místní obslužné komunikace, prodloužené ulice Na Kopcích s napojením na silnici II/360 – Rafaelovu ulici.

Cena za stavbu je celkem 16,9 milionů korun, z toho město zaplatí necelých 13 a VAK Třebíč více než 3,9 milionů korun.

Virtuální prohlídka pozemků.

rn n

  • Facebook
  • Twitter