Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Havlíčkobrodská Charita na YouTube, první video pro ni připravil devatenáctiletý student z Kožlírn n

/
/
/
348 Zobrazenírn

Zároveň si sám vyzkoušel něco nového a rozšířil si obzory v oblasti, které se věnuje ve svém volném čase. 

Jak jste se o nabídce postu dobrovolníka – kameramana v havlíčkobrodské Charitě dozvěděl? 
Od mojí sestry, která zaznamenala výzvu na facebookové stránce oblastní Charity. 

Proč vás tento příspěvek zaujal? 
Natáčení mě vždy bavilo a dlouho jsem chtěl vytvořit video, které by se dostalo na veřejnost. Především mě zaujala nabídka natáčení spotů ze života vašich služeb, zaměstnanců a klientů. 

Jak se vám na videu o Petrklíči pracovalo? 
Bylo to moje první větší natáčení, takže jsem počítal s tím, že se nějaké problémy během procesu vyskytnou. Potěšilo mě ale, že se to až v takové míře nevyplnilo. (úsměv) Velmi k tomu přispěla ochota pracovníků Charity, protože jsme se na všem v pohodě domluvili. Za tento přístup si jich velmi vážím a za vše jim moc děkuji. 

Měl jste možnost nahlédnout do světa sociální práce. Jaké dojmy si ze stacionáře pro lidi s postižením a seniory odnášíte? 
S lidmi, kteří to ve svém životě mají vzhledem k nějakému hendikepu nebo ke svému věku o něco složitější, jsem se setkal už několikrát. Jsem toho názoru, že potřebují naši pomoc, a to by si měl každý uvědomovat. Je přece hezké vědět, že jste dobrovolně někomu pomohli. 

Jaký to pro vás byl pocit být dobrovolníkem, a tak se dobrovolně „vzdát“ výdělku ve prospěch činnosti druhých? 
Pokud něco takového děláte, je to z toho důvodu, že chcete udělat něco dobrého nebo něco, co komukoliv kolem vás nějakým způsobem pomůže. A když se vám to povede, těšíte se, že taková příležitost přijde znovu. To je podle mě na této práci to nejzajímavější. 

Přál byste si s havlíčkobrodskou Charitou dále spolupracovat? 
Ano, doufám, že výročí Petrklíče nebylo poslední video, které jsem pro organizaci vytvořil. Říká se, že začátky jsou vždy nejtěžší, ale jestli pro mě mělo být tak příjemné natáčení zkouškou, určitě se dál nemám čeho obávat. (úsměv) 

Jak dlouho se vlastně natáčení věnujete? 
Začal jsem se o něj zajímat asi ve čtrnácti letech na kroužku multimediální tvorby na Základní umělecké škole v Ledči nad Sázavou. Vlastní kameru jsem ale dostal teprve nedávno a nabídka točit v Petrklíči k jeho patnáctým narozeninám pro mě byla skvělou příležitostí vyzkoušet něco nového. 

Existují další oblasti, do kterých byste také rád s kamerou nakoukl? 
Kdybych měl říct, co bych si chtěl určitě zkusit natočit, byla by to svatba. Zatím to ale vidím nereálně, protože pro natáčení něčeho tak „velkého“ nemám potřebné vybavení. 

Která fáze od natáčení až po finální verzi díla vás baví nejvíce? 
Každá část tvorby videa je něčím zajímavá. První fáze, tedy natáčení, je možná atraktivnější tím, že se pohybujete mezi lidmi, organizujete si prostředí kolem sebe a soustředíte se na detaily, aby se vám záběr skutečně povedl. 

Chtěl byste se svému koníčku jednou věnovat profesionálně? 
Přestože mě práce s kamerou velmi baví, chtěl bych se natáčení i nadále věnovat pouze ve svém volném čase. Práce kameramana je určitě zajímavá, ale mé vysněné povolání směřuje jiným směrem. 

Oblastní charita Havlíčkův Brod hledá do svých řad šikovné dobrovolníky, kteří by měli zájem ve svém volném čase pomoci potřebným. Dobrovolníci působí nejen v charitních službách, ale také například v Nemocnici Havlíčkův Brod nebo v Domově Jeřabina v Humpolci. Vítáni jsou i další dobrovolníci – kameramani.

Kontakt: Koordinátorka dobrovolníků: Markéta Hladíková, dobrovolnik@charitahb.cz

rn n

  • Facebook
  • Twitter