Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Budova gymnázia v Havlíčkově Brodě byla citlivě obnovena za přispění památkářů

/
/
/
452 ZobrazeníTřípodlažní budova gymnázia se nachází severně od historického centra města. Na západní straně je spojena krčkem s novostavbou z 80. let. Objekt, který původně sloužil jako obecná škola, byl vystavěn podle projektu architekta Karla Ješiny v roce 1907. V tehdejší době gymnázium sídlilo v protější budově č. p. 2004, do prostoru bývalé obecné školy II. obvodu bylo přestěhováno v roce 1964.

„Rekonstrukce fasády a secesního dekoru na budově školy je z pohledu odborné organizace památkové péče mimořádně zdařilá. Došlo ke zvýraznění jednotného celku urbanistického prostoru Štáflovy ulice“, konstatovala vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Původní secesní budova školy byla bohatě štukově zdobená v geometrickém dekoru. Ve druhé polovině 20. století však byl dekor necitlivě odstraněn a fasáda nastříkaná břízolitem. Estetické vyznění budovy tak bylo zároveň s novodobou přístavbou potlačeno. V rámci celkové obnovy budovy bylo společně se zřizovatelem školy, projektanty a pracovníky územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči rozhodnuto nevhodné úpravy z konce minulého století rehabilitovat a fasádu náročně rekonstruovat v původní historické podobě. Při předprojektové přípravě a v samotném průběhu stavebních prací tak byly pečlivě voleny a podle historických pramenů konzultovány jednotlivé fasádní prvky, tradiční materiálové řešení a samotná finální barevnost. 

„Gymnázium jakožto vzdělávací instituce má v duchu svého poslání působit na studenty i širší veřejnost všemi dostupnými prostředky. I proto jsem rád, že fasáda staré budovy nabyla svou původní historickou tvář, která souladně komunikuje s dalšími školními budovami Štáflovy ulice. Obnova by se neobešla bez finanční velkorysosti zřizovatele školy a zadavatele stavby – Kraje Vysočina, ale nebyla by možná ani bez příkladné spolupráce zadavatele, zhotovitele a památkářů. Všechny tři vyjmenované subjekty spolu během oprav intenzivně komunikovaly a spolupracovaly a za vydařené dílo jim všem patří upřímný dík“, doplnil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod Hynek Bouchal.

Na obnovenou severní část budovy by v letošním roce měla plynule navázat etapa opravy východní fasády v ulici Boženy Němcové, která se doplní shodným geometrickým dekorem. Budova je důstojnou ukázkou jedné z možnosti opravy historického objektu v rámci kulturně-historicky a urbanisticky hodnotné části Havlíčkova Brodu.

  • Facebook
  • Twitter