Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ariadna na Naxu … ve Valči

/
/
/
1765 ZobrazeníDevátým koncertem Ariadna na Naxu…, který se uskutečnil ve středu 15. srpna v historickém sále zámku Valeč, pokračoval 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského 2018.


Slavný scénický jednoaktový melodram pro dva účinkující Ariadna na Naxu českého hudebního skladatele Jiřího Antonína Bendy z roku 1775 vznikl na německé libreto Johanna Christiana Brandese podle kantáty německého spisovatele, básníka a kritika Heinricha Wilhelma von Gerstenberg.

 

Lubomíra Sonková – Ariadna, foto: Zbyněk Hobza

Antonín Benda převzal myšlenku střídání hudby a mluveného slova od Jeana Jacquese Rousseaua, a stal se tak prvním tvůrcem scénického melodramu usilujícího o dramatickou pravdivost díla a jeho Ariadna na Naxu zakladatelským dílem žánru.
Námět Ariadny vychází z Ovidiova příběhu o krétské princezně Ariadně, která řeckému hrdinovi Théseovi pomůže přemoci nestvůrného Minotaura a uprchnout z jeho labyrintu a sama pak po jeho zradě končí svůj život ve vlnách moře.

 

Vladimír Krátký – Theseus, foto: Zbyněk Hobza

V roli Ariadny se divákům představila herečka, moderátorka, režisérka, produkční dabingu a skvělá recitátorka Lubomíra Sonková, v současné době pedagožka na Katedře zpěvu Janáčkovy akademie múzických umění a v roli Thésea herec Národního divadla v Brně, rozhlasový dabér, recitátor a moderátor hudebně literárních pořadů Vladimír Krátký, který patří k nejuznávanějším pedagogům herectví a uměleckého přednesu na brněnské konzervatoři.
Hlavní protagonisté vystoupili za doprovodu jednoho z předních komorních souborů střední generace Graffova kvarteta ve složení Štěpán Graffe (první housle), Lukáš Bednařík (druhé housle), Lukáš Cybulski (viola) a Michal Hreňo (violoncello). Graffovo kvarteto je nositelem několika laureátských titulů a cen, vystoupilo na stovkách koncertních pódií tří světadílů a na významných festivalech a mimo jiné nahrává pro rozhlasové stanice v Evropě i zámoří.
Starověká báje zazněla v historickém sále valečského zámku společně s komorními skladbami Josefa Suka (Meditace na staročeský chorál Svatý Václave pro smyčcové kvarteto op. 35a) a Antonína Dvořáka (Smyčcový kvartet F dur op. 96 Americký) v podání Graffova kvarteta ve výše uvedeném složení.

  • Facebook
  • Twitter