Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img
/
/
/
435 ZobrazeníHasiči a energetici nacvičovali záchranu pracovníka po zásahu elektrickým proudem ze stožáru velmi vysokého vedení

Série záchranných cvičení, na nichž spolupracují energetici a hasiči, pokračuje. Po Zlínském a Jihomoravském kraji si tentokrát vyzkoušeli záchranu zraněného pracovníka ze stožáru velmi vysokého napětí hasiči-lezci z Kraje Vysočina na Žďársku mezi Nížkovem a Bukovou.

Koncepce cvičení vycházela ze situace, která se může pracovníkům EG.D provádějícím údržbu stožáru stát. Simulovaná situace byla jednou z variant dvoudenního společného praktického výcviku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a pracovníků z distribuční společnosti EG.D. „Tento výcvik vychází ze systematické spolupráce s krajskými krizovými štáby a složkami integrovaného záchranného systému. Díky těmto cvičením si můžeme prověřit, jak funguje komunikace se složkami záchranného systému a jak rychle a efektivně dokážeme zasáhnout v krizových situacích. Při cvičení prověřujeme i připravenost našich pracovníků, a to montérů v terénu, pohotovostní služby a dispečinku.
Proto je pro nás velice důležité si mimořádné situace nacvičit a poté vyhodnotit průběh i výsledky, abychom zjistili, co zlepšit a na co se více zaměřit,“ říká Zdeněk Bauer, předseda představenstva EG.D.
„Mimořádné situace mohou nastat, přestože věnujeme mnoho času bezpečnosti práce, školení, edukaci i první pomoci. Musíme na ně být připraveni co nejlépe a tato společná cvičení s hasiči nám v tom velmi pomáhají,“ dodává Zdeněk Bauer.

Výcvik probíhal na lince velmi vysokého napětí mezi Nížkovem a Bukovou. Záchranu pracovníka ze stožáru velmi vysokého napětí si vyzkoušela lezecká skupina z kraje. Kromě uvedené varianty, si hasiči-lezci prověřili i další postupy při záchraně osoby z výšky ve specifickém prostředí, kde může dojít ke zranění nejen zachraňovaného člověka, ale také záchranářů či pracovníků, kteří se starají o údržbu distribuční soustavy.

„Cílem výcviku bylo ověření připravenosti lezeckých skupin, technického provedení záchrany osob v komunikaci s distributorem EG.D, ověření dojezdových časů a taktiky zásahu,“ vysvětluje Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina.

Na distribučním území EG.D už proběhlo cvičení s hasiči ze Zlínského kraje, kde byla simulována záchrana paraglidisty, který uvízl ve vodičích velmi vysokého napětí. V Jihomoravském kraji pak hasiči ve spolupráci s energetiky zachraňovali člověka ze stožáru velmi vysokého napětí.

Mezi Nížkovem a Bukovou hasiči a energetici trénovali zásah na lince velmi vysokého napětí

Pro energetiky i hasiče jsou tato cvičení důležitá, protože jim pomáhají simulovat situace, k nimž může skutečně dojít a v nichž si můžou nacvičit, jak zachraňovat životy ve specifických podmínkách. Bohužel i přes veškerou snahu a osvětu evidují energetici desítky případů nehod, které končí tragicky. Nejvíce při kontaktu zemědělské a stavební techniky s elektrickým vedením.

Jak cvičení probíhalo
Došlo ke zranění pracovníka zajišťujícího údržbu stožáru velmi vysokého napětí, zůstává v bezvědomí, zaklíněný v konstrukci stožáru. Jeho kolega okamžitě volá záchranku, informuje dispečink a pohotovostní službu EG.D s přesnou lokalizací místa, kde se nachází. Po jeho oznámení je aktivován Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, který vyhlašuje poplach a určuje jednotky hasičů-lezců k výjezdu. Po příjezdu lezeckého družstva hasičů je proveden samotný zásah ve výšce s použitím všech dostupných technických i ochranných prostředků. Je nutné osobu zajistit, vyprostit, transportovat na bezpečné místo a předat do péče zdravotníkům.

  • Facebook
  • Twitter